Mijn Nederlandse Lijst - Vogels

Hieronder vind je mijn lijst met alle in Nederland waargenomen vogelsoorten. Qua telbaarheid volg ik de regels van het CDNA.

Eenden - Anatidae

   Witkopeend - Oxyura leucocephala - (01-02-1998, Oudekerkerplas)
   Knobbelzwaan - Cygnus olor - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Kleine Zwaan - Cygnus bewickii - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Wilde Zwaan - Cygnus cygnus - (07-02-1989, Lauwersmeer)
   Witbuikrotgans - Branta hrota - (03-01-1996, Wieringen)
   Rotgans - Branta bernicla - (28-10-1989, Eemshaven)
   Zwarte Rotgans - Branta nigricans - (28-03-1998, Schiermonnikoog)
   Roodhalsgans - Branta ruficollis - (24-11-1990, Lauwersmeer)
   Brandgans - Branta leucopsis - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Kleine Canadese Gans - Branta hutchinsii - (26-04-1998, Lauwersmeer)
   Sneeuwgans - Anser caerulescens - (10-11-1990, Lauwersmeer)
   Ross' Gans - Anser rossii - (28-11-1999, Zuid-Beijerland)
   Grauwe Gans - Anser anser - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Taigarietgans - Anser fabalis - (08-02-1997, Roden)
   Toendrarietgans - Anser serrirostris - (15-12-1990, Lauwersmeer)
   Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus - (15-12-1990, Lauwersmeer)
   Kolgans - Anser albifrons - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   - Groenlandse Kolgans - Anser a flavirostris - (16-03-2001, Breukeleveen - Polder Achteraf)
   Dwerggans - Anser erythropus - (10-11-1990, Lauwersmeer)
   IJseend - Clangula hyemalis - (07-02-1989, Lauwersmeer)
   Koningseider - Somateria spectabilis - (30-01-1991, Harlingen)
   Eider - Somateria mollissima - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Brilzee-eend - Melanitta perspicillata - (25-04-2010, Texel)
   Grote Zee-eend - Melanitta fusca - (12-02-1990, Texel)
   Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra - (12-02-1990, Texel)
   Amerikaanse Zee-eend - Melanitta americana - (28-10-2022, Schiermonnikoog)
   Buffelkopeend - Bucephala albeola - (07-11-2004, Almere)
   Brilduiker - Bucephala clangula - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Nonnetje - Mergellus albellus - (18-02-1998, Lauwersmeer)
   Grote Zaagbek - Mergus merganser - (07-02-1989, Lauwersmeer)
   Middelste Zaagbek - Mergus serrator - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Bergeend - Tadorna tadorna - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Casarca - Tadorna ferruginea - (01-08-1992, Steile Bank)
   Marmereend - Marmaronetta angustirostris - (15-08-2004, Pannerden)
   Krooneend - Netta rufina - (25-08-1992, Oostvaardersplassen)
   Grote Tafeleend - Aythya valisineria - (03-06-2024, Vogelplas Starrevaart)
   Tafeleend - Aythya ferina - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Amerikaanse Tafeleend - Aythya americana - (07-02-2016, Noordhorn)
   Witoogeend - Aythya nyroca - (17-08-1995, Oostvaardersplassen)
   Ringsnaveleend - Aythya collaris - (24-04-1982, Roden)
   Kuifeend - Aythya fuligula - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Topper - Aythya marila - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Kleine Topper - Aythya affinis - (26-05-2002, Hoogkerk)
   Zomertaling - Spatula querquedula - (10-05-1998, Lauwersmeer)
   Slobeend - Spatula clypeata - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Blauwvleugeltaling - Spatula discors - (02-06-1992, Eemshaven)
   Siberische Taling - Sibirionetta formosa - (21-05-2006, Durgerdam)
   Bronskopeend - Mareca falcata - (25-05-1994, Lauwersmeer)
   Krakeend - Mareca strepera - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Smient - Mareca penelope - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Amerikaanse Smient - Mareca americana - (28-03-1998, Hoeksmeer)
   Wilde Eend - Anas platyrhynchos - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Pijlstaart - Anas acuta - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Wintertaling - Anas crecca - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Amerikaanse Wintertaling - Anas carolinensis - (08-04-1995, Lauwersmeer)

Hoenders - Phasianidae

   Kwartel - Coturnix coturnix - (02-06-1995, Peize)
   Korhoen - Tetra tetrix - (14-04-1994, Holterberg)
   Patrijs - Perdix perdix - (28-10-1989, Eemshaven)

Flamingo's - Phoenicopteridae

   Flamingo - Phoenicopterus roseus - (15-08-1986, Lauwersmeer)

Futen - Podicipedidae

   Dodaars - Tachybaptus ruficollis - (26-04-1984, Lauwersmeer)
   Roodhalsfuut - Podiceps grisegena - (08-10-1988, Lauwersmeer)
   Fuut - Podiceps cristatus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Kuifduiker - Podiceps auritus - (29-12-1990, Lauwersmeer)
   Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis - (15-08-1986, Lauwersmeer)

Duiven - Columbidae

   Holenduif - Columba oenas - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Houtduif - Columba palumbus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Zomertortel - Streptopelia turtur - (30-05-1989, Schiermonnikoog)
   Oosterse Tortel - Streptopelia orientalis - (23-01-2010, Wergea)
   - Meenatortel - Streptopelia o meena - (23-01-2010, Wergea)
   Turkse Tortel - Streptopelia decaocto - (10-05-1988, Lauwersmeer)

Nachtzwaluwen - Caprimulgidae

   Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus - (30-07-1992, Amsterdamseveld)

Gierzwaluwen - Apodidae

   Alpengierzwaluw - Tachymarptis melba - (16-11-2002, Wageningen)
   Vale Gierzwaluw - Apus pallidus - (08-11-2015, IJmuiden)
   Gierzwaluw - Apus apus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Koekoeken - Cuculidae

   Kuifkoekoek - Clamator glandarius - (29-03-1994, Onnen)
   Koekoek - Cuculus canorus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Rallen - Rallidae

   Waterral - Rallus aquaticus - (28-10-1989, Eemshaven)
   Kwartelkoning - Crex crex - (17-09-1993, Lauwersmeer)
   Porseleinhoen - Porzana porzana - (03-06-1992, Lauwersmeer)
   Klein Waterhoen - Zapornia parva - (18-09-2011, Lepelaarsplassen)
   Kleinst Waterhoen - Zapornia pusilla - (14-06-1999, Den Nul)
   Waterhoen - Gallinula chloropus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Meerkoet - Fulica atra - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Purperkoet - Porphyrio porphyrio - (19-12-2021, Alblasserdam)

Kraanvogels - Gruidae

   Kraanvogel - Grus grus - (13-04-1992, Lauwersmeer)

Trappen - Otididae

   Kleine Trap - Tetrax tetrax - (03-09-2011, Otterloo)
   Grote Trap - Otis tarda - (20-01-1996, Rolde)

Duikers - Gaviidae

   Roodkeelduiker - Gavia stellata - (07-02-1989, Lauwersmeer)
   Parelduiker - Gavia arctica - (12-02-1990, Texel)
   IJsduiker - Gavia immer - (02-01-1999, Brouwersdam)
   Geelsnavelduiker - Gavia adamsii - (03-03-2013, Grevelingen)

Noordelijke Stormvogeltjes - Hydrobatidae

   Stormvogeltje - Hydrobates pelagicus - (24-11-2023, Haven Lauwersoog)
   Vaal Stormvogeltje - Hydrobates leucorhous - (12-10-1997, Lauwersoog)

Stormvogels - Procellariidae

   Noordse Stormvogel - Fulmarus glacialis - (17-08-1994, Noordwijk Aan zee)
   Grauwe Pijlstormvogel - Ardenna grisea - (09-10-1999, Texel)
   Noordse Pijlstormvogel - Puffinus puffinus - (09-10-1999, Texel)
   Vale Pijlstormvogel - Puffinus mauretanicus - (23-07-2008, Camperduin)

Ooievaars - Ciconiidae

   Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra - (30-05-1992, Roden)
   Ooievaar - Ciconia ciconia - (23-05-1989, Schiermonnikoog)

Pelikanen - Pelecanidae

   Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus - (23-05-2006, Oosterschar)

Reigers - Ardeidae

   Roerdomp - Botaurus stellaris - (01-06-1990, Oostvaardersplassen)
   Woudaap - Ixobrychus minutus - (19-07-1997, Lauwersmeer)
   Kwak - Nycticorax nycticorax - (16-08-1997, Lauwersmeer)
   Groene Reiger - Butorides virescens - (30-04-2006, Amsterdam)
   Ralreiger - Ardeola ralloides - (29-05-2001, Rammegors)
   Koereiger - Bubulcus ibis - (31-08-1994, Zuidlaardermaar)
   Blauwe Reiger - Ardea cinerea - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Purperreiger - Ardea purpurea - (01-08-1992, Oostvaardersplassen)
   Grote Zilverreiger - Ardea alba - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Ibissen - Threskiornithidae

   Lepelaar - Platalea leucorodia - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus - (08-10-1994, Stitswerd)

Jan-van-Genten - Sulidae

   Jan-van-gent - Morus bassanus - (10-01-1993, Peizermade)

Aalscholvers - Phalacrocoracidae

   Dwergaalscholver - Microcarbo pygmeus - (24-01-1999, Montfoort)
   Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Aalscholver - Phalacrocorax carbo - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   - Grote Aalscholver - Phalacrocorax c carbo - (06-01-2008, Hoornse Meer)

Grielen - Burhinidae

   Griel - Burhinus oedicnemus - (30-07-2007, Losser)

Scholeksters - Haematopodidae

   Scholekster - Haematopus ostralegus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Kluten - Recurvirostridae

   Steltkluut - Himantopus himantopus - (14-05-1992, Eemshaven)
   Kluut - Recurvirostra avosetta - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Plevieren - Charadriidae

   Zilverplevier - Pluvialis squatarola - (08-10-1988, Lauwersmeer)
   Goudplevier - Pluvialis apricaria - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Amerikaanse Goudplevier - Pluvialis dominica - (24-05-2008, Prunjepolder)
   Aziatische Goudplevier - Pluvialis fulva - (08-07-2001, Lauwersmeer)
   Morinelplevier - Charadrius morinellus - (27-05-1991, Oostvaardersplassen)
   Killdeerplevier - Charadrius vociferus - (05-05-2005, Rottige Meenthe)
   Bontbekplevier - Charadrius hiaticula - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Kleine Plevier - Charadrius dubius - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Grijskopkievit - Vanellus cinereus - (27-06-2019, Workum)
   Steppekievit - Vanellus gregarius - (07-04-1996, Lopik)
   Witstaartkievit - Vanellus leucurus - (25-02-1989, Assendelft)
   Kievit - Vanellus vanellus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Kaspische Plevier - Anarhynchus asiaticus - (12-01-2014, Wissenkerke)
   Woestijnplevier - Anarhynchus leschenaultii - (23-06-2001, Flevopolder)
   Strandplevier - Anarhynchus alexandrinus - (18-08-1992, Schiermonnikoog)

Strandlopers - Scolopacidae

   Regenwulp - Numenius phaeopus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Kleine Regenwulp - Numenius minutus - (24-12-2019, Barsingerhorn)
   Wulp - Numenius arquata - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Grutto - Limosa limosa - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Rosse Grutto - Limosa lapponica - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Steenloper - Arenaria interpres - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Kanoet - Calidris canutus - (12-02-1990, Texel)
   Kemphaan - Calidris pugnax - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Siberische Strandloper - Calidris acuminata - (07-08-1998, Lauwersmeer)
   Breedbekstrandloper - Calidris falcinellus - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Krombekstrandloper - Calidris ferruginea - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Steltstrandloper - Calidris himantopus - (14-05-2004, Lauwersmeer)
   Taigastrandloper - Calidris subminuta - (23-10-2009, Zwolle)
   Temmincks Strandloper - Calidris temminckii - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Drieteenstrandloper - Calidris alba - (12-02-1990, Texel)
   Bonte Strandloper - Calidris alpina - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Paarse Strandloper - Calidris maritima - (06-02-1991, Lauwersmeer)
   Bairds Strandloper - Calidris bairdii - (14-07-2015, Den Helder)
   Kleine Strandloper - Calidris minuta - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Bonapartes Strandloper - Calidris fuscicollis - (07-08-1999, Den Oever)
   Blonde Ruiter - Calidris subruficollis - (13-06-1993, Lauwersmeer)
   Gestreepte Strandloper - Calidris melanotos - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Alaskastrandloper - Calidris mauri - (16-08-2019, Westhoek)
   Grijze Strandloper - Calidris pusilla - (09-08-1998, Lauwersmeer)
   Grote Franjepoot - Phalaropus tricolor - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus - (20-05-1990, Lauwersmeer)
   Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicarius - (08-04-1995, Lauwersmeer)
   Terekruiter - Xenus cinereus - (21-05-1998, Den Oever)
   Oeverloper - Actitis hypoleucos - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Amerikaanse Oeverloper - Actitis macularius - (23-01-2015, Medemblik)
   Witgat - Tringa ochropus - (25-08-1989, Lauwersmeer)
   Zwarte Ruiter - Tringa erythropus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Grote Geelpootruiter - Tringa melanoleuca - (29-05-2004, Hilversum)
   Groenpootruiter - Tringa nebularia - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Kleine Geelpootruiter - Tringa flavipes - (16-07-1998, Lauwersmeer)
   Poelruiter - Tringa stagnatilis - (22-06-1990, Hoeksmeer)
   Bosruiter - Tringa glareola - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Tureluur - Tringa totanus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Bokje - Lymnocryptes minimus - (06-02-1991, Lauwersmeer)
   Grote Grijze Snip - Limnodromus scolopaceus - (12-05-1990, Lauwersmeer)
   Houtsnip - Scolopax rusticola - (06-02-1991, Lauwersmeer)
   Watersnip - Gallinaggallinags - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Poelsnip - Gallinagmedia - (24-05-2015, Velp)

Vorkstaartplevieren - Glareolidae

   Vorkstaartplevier - Glareola pratincola - (01-06-1996, Flevopolder)
   Oosterse Vorkstaartplevier - Glareola maldivarum - (08-09-2014, Stinkgat)
   Steppevorkstaartplevier - Glareola nordmanni - (24-06-2007, Buinen)

Alken - Alcidae

   Papegaaiduiker - Fratercula arctica - (21-10-2016, Texel)
   Zwarte Zeekoet - Cepphus grylle - (28-01-2005, Terschelling)
   Alk - Alca torda - (12-02-1990, Texel)
   Kleine Alk - Alle alle - (10-11-1990, Texel)
   Kortbekzeekoet - Uria lomvia - (29-07-2012, Lauwersoog)
   Zeekoet - Uria aalge - (18-02-1988, Lauwersmeer)

Jagers - Stercorariidae

   Kleinste Jager - Stercorarius longicaudus - (18-08-1994, Noordwijk Aan zee)
   Kleine Jager - Stercorarius parasiticus - (18-10-1991, Eemshaven)
   Middelste Jager - Stercorarius pomarinus - (12-10-1997, Lauwersmeer)
   Grote Jager - Stercorarius skua - (14-09-1997, Lauwersmeer)

Meeuwen - Laridae

   Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla - (12-02-1990, Texel)
   Vorkstaartmeeuw - Xema sabini - (12-01-1995, Lauwersmeer)
   Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei - (06-05-2006, Enkhuizen)
   Kleine Kokmeeuw - Chroicocephalus philadelphia - (16-06-2012, Texel)
   Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Ross' Meeuw - Rhodostethia rosea - (24-10-2011, Numansdorp)
   Lachmeeuw - Larus atricilla - (25-08-1997, Groningen)
   Franklins Meeuw - Larus pipixcan - (20-02-2002, Kampen)
   Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus - (26-06-1991, Slikken van de Heen West)
   Stormmeeuw - Larus canus - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Ringsnavelmeeuw - Larus delawarensis - (02-01-1999, Goes)
   Kleine Mantelmeeuw - Gull Larus fuscus - (25-08-1989, Lauwersmeer)
   - Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus fuscus - (20-12-2006, Groningen)
   Zilvermeeuw - Larus argentatus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   - Scandinavische Zilvermeeuw - Larus argentatus argentatus - (15-12-2017, Lauwersoog)
   Geelpootmeeuw - Larus michahellis - (17-10-1997, Katwijk)
   Pontische Meeuw - Larus cachinnans - (06-12-1998, Hoogeveen)
   Thayers Meeuw - Larus thayeri - (17-04-2015, Bergen aan Zee)
   Kleine Burgemeester - Larus glaucoides - (09-03-1995, Groningen)
   - Kumliens Meeuw - Larus glaucoides kumlieni - (15-03-2020, Julianadorp)
   Grote Burgemeester - Larus hyperboreus - (10-12-1990, Groningen)
   Grote Mantelmeeuw - Larus marinus - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Dwergstern - Sternula albifrons - (08-10-1988, Lauwersmeer)
   Lachstern - Gelochelidon nilotica - (24-08-1992, Lauwersmeer)
   Reuzenstern - Hydroprogne caspia - (01-08-1992, Steile Bank)
   Witwangstern - Chlidonias hybrida - (30-12-1991, Oostvaardersplassen)
   Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus - (14-05-1992, Eemshaven)
   Zwarte Stern - Chlidonias niger - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Dougalls Stern - Sterna dougallii - (27-06-2020, Camperduin)
   Visdief - Sterna hirundo - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Noordse Stern - Sterna paradisaea - (28-04-1990, Terschelling)
   Forsters Stern - Sterna forsteri - (17-04-2016, Texel)
   Grote Stern - Sterna sandvicensis - (28-04-1990, Terschelling)

Visarenden - Pandionidae

   Visarend - Pandion haliaetus - (24-08-1993, Oostvaardersplassen)

Sperwers - Accipitridae

   Grijze Wouw - Elanus caeruleus - (21-06-2000, Meerstalblok)
   Wespendief - Pernis apivorus - (31-05-1991, Oostvaardersplassen)
   Slangenarend - Circaetus gallicus - (24-08-1996, Delense Was)
   Vale Gier - Gyps fulvus - (08-07-2001, Burgh Haamstede)
   Monniksgier - Aegypius monachus - (15-07-2000, Ferwerd)
   Schreeuwarend - Clanga pomarina - (04-10-2021, Waspik)
   Bastaardarend - Clanga clanga - (31-08-1997, Lauwersmeer)
   Keizerarend - Aquila heliaca - (09-10-2017, Staphorst)
   Steenarend - Aquila chrysaetos - (16-02-2002, Huis ter Heide)
   Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Steppekiekendief - Circus macrourus - (21-08-2011, Leutingewolde)
   Grauwe Kiekendief - Circus pygargus - (26-05-1991, Oostvaardersplassen)
   Sperwer - Accipiter nisus - (08-10-1988, Lauwersmeer)
   Havik - Accipiter gentilis - (26-10-1990, Roden)
   Zeearend - Haliaeetus albicilla - (30-12-1991, Oostvaardersplassen)
   Rode Wouw - Milvus milvus - (11-04-1991, Oostvaardersplassen)
   Zwarte Wouw - Milvus migrans - (21-05-1992, Roden)
   Hybride Zwarte Wouw x Oostelijke Zwarte Wouw - Milvus m migrans x Milvus m lineatus - (13-02-2022, Korendijkse Slikken)
   Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Buizerd - Buteo buteo - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Arendbuizerd - Buteo rufinus - (26-09-2013, Maasvlakte)

Kerkuilen - Tytonidae

   Kerkuil - Tyto alba - (08-04-1991, Oostvaardersplassen)

Uilen - Strigidae

   Sperweruil - Surnia ulula - (31-10-2005, Hooghalen)
   Dwerguil - Glaucidium passerinum - (29-12-2013, Lettele)
   Steenuil - Athene vidalii - (13-06-1993, Roderwolde)
   Ruigpootuil - Aegolius funereus - (11-04-1999, Norg)
   Dwergooruil - Owl Otus scops - (30-05-1998, Ooypolder)
   Ransuil - Asiotus - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Velduil - Asiflammeus - (28-10-1989, Eemshaven)
   Bosuil - Strix aluco - (30-05-1992, Paterswolde)
   Sneeuwuil - Bubscandiacus - (12-03-2000, Oostvaardersplassen)
   Oehoe - Bubo bubo - (18-04-1999, Maastricht)

Hoppen - Upupidae

   Hop - Upupa epops - (26-10-1994, Texel)

Bijeneters - Meropidae

   Bijeneter - Merops apiaster - (28-05-2001, Harkstede)
   Groene Bijeneter - Merops persicus - (05-08-2023, Fochteloerveen)

Scharrelaars - Coraciidae

   Scharrelaar - Coracias garrulus - (10-07-2011, Zuidland)

IJsvogels - Alcedinidae

   IJsvogel - Alcedo atthis - (01-06-1990, Oostvaardersplassen)

Spechten - Picidae

   Draaihals - Jynx torquilla - (24-08-1993, Oostvaardersplassen)
   Grijskopspecht - Picus canus - (09-05-2000, Oosterbeek)
   Groene Specht - Picus viridis - (01-06-1990, Oostvaardersplassen)
   Zwarte Specht - Dryocopus martius - (27-11-1990, Roden)
   Middelste Bonte Specht - Dendropicos medius - (18-04-1999, Vijlenerbos)
   Grote Bonte Specht - Dendrocopos major - (04-01-1990, Roden)
   Kleine Bonte Specht - Dryobates minor - (08-02-1991, Roden)

Valken - Falconidae

   Torenvalk - Falco tinnunculus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Roodpootvalk - Falco vespertinus - (30-07-1992, Amsterdamse Veld)
   Smelleken - Falco columbarius - (28-10-1989, Eemshaven)
   Boomvalk - Falco subbuteo - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Giervalk - Falco Rusticolus - (28-03-1998, Schiermonnikoog)
   Slechtvalk - Falcoperegrinus - (18-02-1988, Lauwersmeer)

Vireo's - Vireonidae

   Roodoogvireo - Vireoo livaceus - (28-10-2018, Texel)

Wielewalen - Oriolidae

   Wielewaal - Oriolus oriolus - (15-08-1986, Lauwersmeer)

Klauwieren - Laniidae

   Bruine Klauwier - Lanius cristatus - (19-01-2014, Netterden)
   Grauwe Klauwier - Lanius colluris - (07-06-1991, Oostvaardersplassen)
   Turkestaanse Klauwier - Lanius phoenicuroides - (14-08-2002, Texel)
   Daurische Klauwier - Lanius isabellinus - (02-10-2011, Texel)
   - Turkestaanse | Daurische Klauwier - Lanius phoenicuroides | isabellinus - (11-10-2014, Texel)
   Langstaartklauwier - Lanius schach - (31-10-2011, Den Helder)
   Kleine Klapekster - Lanius minor - (31-05-2013, Voorhout)
   Klapekster - Lanius excubitor - (10-04-1991, Oostvaardersplassen)
   - TaigaKlapekster - Lanius excubitor homeyeri - (21-08-2011, FochteloĆ«rveen)
   Steppeklapekster - Lanius lahtora pallidirostris - (28-10-2012, Texel)
   Roodkopklauwier - Lanius senator - (31-05-2001, Rammegors)

Kraaien - Corvidae

   Ekster - Pica pica - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Gaai - Garrulus glandarius - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Notenkraker - Nucifraga caryocatactes - (09-02-1997, Veenwouden)
   Kauw - Corvus monedula - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Roek - Corvus frugilegus - (09-10-1990, Roden)
   Zwarte Kraai - Corvus corone - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Bonte Kraai - Corvus cornix - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Raaf - Corvus corax - (24-08-1996, Delense Was)

Goudhanen - Regulidae

   Goudhaan - Regulus regulus - (03-01-1990, Roden)
   Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla - (06-12-1990, Groningen)

Buidelmezen - Remizidae

   Buidelmees - Remiz pendulinus - (01-06-1990, Oostvaardersplassen)

Mezen - Paridae

   Pimpelmees - Cyanistes caeruleus - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Koolmees - Parus major - (05-08-1986, Lauwersmeer)
   Kuifmees - Lophophanes cristatus - (05-12-1990, Roden)
   Zwarte Mees - Periparus ater - (28-10-1989, Eemshaven)
   Matkop - Poecile montanus - (26-10-1990, Roden)
   Glanskop - Poecile palustris - (05-12-1990, Roden)

Baardmannen - Panuridae

   Baardman - Panurus biarmicus - (10-11-1990, Lauwersmeer)

Leeuwerikken - Alaudidae

   Boomleeuwerik - Lullula arborea - (16-02-1991, Lauwersmeer)
   Veldleeuwerik - Alauda arvensis - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Kuifleeuwerik - Galerida cristata - (02-03-1993, IJmuiden)
   Strandleeuwerik - Eremophila flava - (23-10-1990, Eemshaven)
   Kortteenleeuwerik - Calandrella brachydactyla - (03-01-2008, Castricum)

Zwaluwen - Hirundinidae

   Oeverzwaluw - Riparia riparia - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Rotszwaluw - Ptyonoprogne rupestris - (18-11-2006, Hoorn)
   Boerenzwaluw - Hirundrustica - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Huiszwaluw - Martin Delichon urbicum - (15-08-1986, Lauwersmeer)
   Roodstuitzwaluw - Cecropis daurica rufula - (02-05-2010, Kraaijenbergse Plassen)

Struikzangers - Cettiidae

   Cetti's Zanger - Cettia cetti - (30-04-2000, Oostvoornse Meer)

Staartmezen - Aegithalidae

   Staartmees - Aegithalos caudatus - (04-01-1990, Roden)

Boszangers - Phylloscopidae

   Swinhoes Boszanger - Phylloscopus plumbeitarsus - (07-12-2013, Kamperhoek)
   Grauwe Fitis - Phylloscopus trochiloides - (09-08-2003, Schiermonnikoog)
   Noordse Boszanger - Phylloscopus borealis - (29-09-2001, Petten)
   Pallas Boszanger - Phylloscopus proregulus - (08-10-1999, Texel)
   Bladkoning - Phylloscopus inornatus - (08-10-1994, Eemshaven)
   Humes Bladkoning - Phylloscopus humei - (13-11-1994, Lauwersmeer)
   Raddes Boszanger - Phylloscopus schwarzi - (12-11-2021, Hondsbossche Zeewering)
   Bruine Boszanger - Phylloscopus fuscatus - (09-11-1997, Lauwersmeer)
   Bergfluiter - Phylloscopus bonelli - (13-06-2012, Rheden)
   Fluiter - Phylloscopus sibilatrix - (05-06-1990, Roden)
   Tjiftjaf - Phylloscopus collybita - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Siberische Tjiftjaf - Phylloscopus tristis - (10-10-2009, Texel)
   Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus - (20-06-2001, Belfeld)
   Fitis - Phylloscopus trochilus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Grasmussen - Sylviidae

   Zwartkop - Sylvia atricapilla - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Tuinfluiter - Sylvia borin - (20-05-1990, Lauwersmeer)
   Afrikaanse Woestijngrasmus - Sylvia deserti - (28-11-2014, Alphen aan de Rijn)
   Woestijngrasmus - Sylvia nana - (15-11-2015, Terschelling)
   Sperwergrasmus - Sylvia nisoria - (10-10-2002, Texel)
   Humes Braamsluiper - Sylvia althaea - (02-01-2006, Groningen)
   - Siberische Braamsluiper - Sylvia althaea blythi - (29-12-2013, Eemshaven)
   - Vale braamsluiper - Sylvia althaea halimodendri - (02-01-2006, Groningen)
   Braamsluiper - Sylvia curruca - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Kleine Zwartkop - Sylvia melanocephala - (10-11-1993, Lauwersmeer)
   Westelijke Baardgrasmus - Sylvia inornata - (18-04-2016, Wageningen)
   Balkanbaardgrasmus - Sylvia cantillans - (30-04-2000, Maasvlakte)
   Grasmus - Sylvia communis - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Provencaalse Grasmus - Sylvia undata - (25-03-2001, Maasvlakte)

Sprinkhaanzangers - Locustellidae

   Sprinkhaanzanger - Locustella naevia - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Krekelzanger - Locustella fluviatilis - (29-05-2001, Asperen)
   Snor - Locustella luscinioides - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Rietzangers - Acrocephalidae

   Kleine Spotvogel - Iduna caligata - (11-10-2006, Maasvlakte)
   Oostelijke Vale Spotvogel - Iduna pallida - (29-10-2021, Nieuwvliet-Bad)
   Spotvogel - Hippolais icterina - (25-05-1990, Lauwersmeer)
   Orpheusspotvogel - Hippolais polyglotta - (08-06-2002, Tongerloo)
   Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus - (11-06-1991, Dintelse Gorzen)
   Struikrietzanger - Acrocephalus dumetorum - (12-10-2013, Texel)
   Bosrietzanger - Acrocephalus palustris - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Waterrietzanger - Acrocephalus paludicola - (25-08-1989, Lauwersmeer)
   Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Zwartkoprietzanger - Acrocephalus melanopogon - (01-03-2024, Rhenen)

Graszangers - Cisticolidae

   Graszanger - Cisticola juncidis - (28-07-2003, Den Oever)

Pestvogels - Bombycillidae

   Pestvogel - Bombycilla garrulus - (13-01-1996, Den Helder)

Rotskruipers - Tichodromidae

   Rotskruiper - Tichodroma muraria - (13-01-1991, Amsterdam)

Boomklevers - Sittidae

   Boomklever - Sitta europaea - (02-02-1990, Roden)

Boomkruipers - Certhiidae

   Taigaboomkruiper - Certhia familiaris - (05-02-1991, Roden)
   Boomkruiper - Certhia brachydactyla - (03-01-1990, Roden)

Winterkoningen - Troglodytidae

   Winterkoning - Nannus troglodytes - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Spreeuwen - Sturnidae

   Roze Spreeuw - Pastor roseus - (23-11-1997, Anjum)
   Spreeuw - Sturnus vulgaris - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Waterspreeuwen - Cinclidae

   Waterspreeuw - Cinclus cinclus - (26-10-1993, Veenhuizen)

Lijsters - Turdidae

   Beflijster - Turdus torquatus - (26-04-1991, Oostvaardersplassen)
   Merel - Turdus merula - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Vale Lijster - Turdus obscurus - (15-11-2020, Paesens)
   Bruine Lijster - Turdus eunomus - (09-11-2016, Groningen)
   Zwartkeellijster - Turdus atrogularis - (13-01-1996, Den Helder)
   Kramsvogel - pilaris - (08-10-1988, Lauwersmeer)
   Zanglijster - Turdus philomelos - (28-10-1989, Eemshaven)
   Koperwiek - Turdus iliacus - (08-10-1988, Lauwersmeer)
   Grote Lijster - Turdus viscivorus - (31-03-1990, Roden)

Vliegenvangers - Muscicapidae

   Rosse Waaierstaart - Cercotrichas galactotes - (26-09-2013, Petten)
   Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata - (25-05-1990, Lauwersmeer)
   Roodborst - Erithacus rubecula - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Noordse Nachtegaal - Luscinia luscinia - (24-05-1999, Ooypolder)
   Nachtegaal - Luscinia megarhynchos - (28-04-1990, Terschelling)
   Blauwborst - Luscinia svecica - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   - Roodsterblauwborst - Luscinia svevica svevica - (04-06-1999, Veendam)
   Roodkeelnachtegaal - Calliope calliope - (17-01-2016, Hoogwoud)
   Blauwstaart - Tarsiger cyanurus - (07-01-2007, Zandvoort)
   Kleine Vliegenvanger - Ficedula parva - (17-09-1993, Lauwersmeer)
   Withalsvliegenvanger - Ficedula albicollis - (07-05-2001, Terschelling)
   Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca - (05-05-1990, Roden)
   Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros - (08-04-1991, Oostvaardersplassen)
   - Oosterse Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros phoenicuroides - (08-11-2012, Rolde)
   Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus - (10-05-1988, Lauwersmeer)
   Rode Rotslijster - Monticola saxatilis - (01-05-2009, Stadskanaal)
   Paapje - Saxicola rubetra - (25-08-1989, Lauwersmeer)
   Aziatische Roodborsttapuit - Saxicola maurus - (10-10-2010, Texel)
   Stejnegers Roodborsttapuit - Saxicola stejnegeri - (08-10-2012, Texel)
   Roodborsttapuit - Saxicola rubicola - (01-06-1990, Oostvaardersplassen)
   Tapuit - Oenanthe oenanthe - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Izabeltapuit - Oenanthe isabellina - (02-09-2006, Eemshaven)
   Woestijntapuit - Oenanthe deserti - (06-05-2005, Fochteloërveen)
   Westelijke Blonde Tapuit - Oenanthe hispanica - (30-10-2004, Eemshaven)
   Oostelijke Blonde Tapuit - Oenanthe melanoleuca - (15-04-2018, Texel)
   Bonte Tapuit - Oenanthe pleschanka - (07-10-1990, Texel)

Heggenmussen - Prunellidae

   Alpenheggenmus - Prunella collaris - (10-05-2008, Vlieland)
   Heggenmus - Prunella modularis - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Mussen - Passeridae

   Huismus - Passer domesticus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Spaanse Mus - Passer hispaniolensis - (10-04-2009, Eemshaven)
   Ringmus - Passer montanus - (18-02-1988, Lauwersmeer)

Kwikstaarten - Motacillidae

   Engelse Kwikstaart - Motacilla flavissima - (01-05-1991, Zeeland)
   Gele Kwikstaart - Motacilla flava - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Noordse Kwikstaart - Motacilla thunbergi - (23-05-1989, Schiermonnikoog)
   Witkeelkwikstaart - Motacilla cinereocapilla - (05-05-2004, Makkum)
   - Italiaanse Kwikstaart - Motacilla cinereocapilla cinereocapilla - (05-05-2021, Bornerbroek-Wolbeslanden)
   Citroenkwikstaart - Motacilla citreola - (09-05-1999, Lauwersmeer)
   Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea - (25-03-1992, Lauwersmeer)
   Witte Kwikstaart - Motacilla alba - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Rouwkwikstaart - Motacilla yarrellii - (17-04-1991, Zeeland)
   Oostelijke Gele Kwikstaart - Motacilla tutchensis - (15-10-2022, Texel)
   Grote Pieper - Anthus richardi - (11-04-1992, Eemshaven)
   Mongoolse Pieper - Anthus godlewskii - (21-01-2007, Woerden)
   Duinpieper - Anthus campestris - (26-04-1998, Lauwersmeer)
   Siberische Boompieper - Anthus hodgsoni - (20-10-2015, Texel)
   Boompieper - Anthus trivialis - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Graspieper - Anthus pratensis - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Roodkeelpieper - Anthus cervinus - (22-05-1989, Schiermonnikoog)
   Siberische Waterpieper - Anthus japonicus - (12-02-2023, 's-Gravendeel - Polder Nieuw-Bonaventura - noord)
   Oeverpieper - Anthus petrosus - (12-02-1990, Texel)
   Waterpieper - Anthus spinoletta - (07-02-1990, Lauwersmeer)

Vinken - Fringillidae

   Keep - Fringilla montifringilla - (07-02-1989, Lauwersmeer)
   Vink - Fringilla coelebs - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Afrikaanse Vink - Fringilla spodiogenysis - (30-04-1999, Eemshaven)
   - Atlasvink - Fringilla spodiogenysis africana - (30-04-1999, Eemshaven)
   Appelvink - Coccothraustes coccothraustes - (01-08-1992, Oostvaardersplassen)
   Roodmus - Erythrina erythrina - (07-06-1991, Oostvaardersplassen)
   Haakbek - Pinicola enucleator - (17-11-2004, Groningen)
   Goudvink - Pyrrhula pyrrhula - (04-01-1990, Roden)
   Groenling - Chloris chloris - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   Kneu - Linaria cannabina - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Frater - Linaria flavirostris - (28-10-1989, Eemshaven)
   Kleine Barmsijs - Acanthis cabaret - (29-04-1994, Terschelling)
   Grote Barmsijs - Acanthis flammea - (05-02-1991, Roden)
   Witstuitbarmsijs - Acanthis hornemanni exilipes - (10-11-1990, Lauwersmeer)
   Witbandkruisbek - Loxia leucoptera - (14-12-1997, Kuinderbos)
   Kruisbek - Loxia curvirostra - (26-10-1990, Roden)
   Grote Kruisbek - Loxia pytyopsittacus - (22-12-2007, Bergen)
   Putter - Carduelis carduelis - (28-10-1989, Eemshaven)
   Europese Kanarie - Serinus serinus - (18-05-1997, Eemshaven)
   Sijs - Spinus spinus - (28-10-1989, Eemshaven)

Gorzen - Emberizidae

   Sneeuwgors - Plectrophenax nivalis - (18-02-1988, Lauwersmeer)
   IJsgors - Calcarius lapponicus - (28-10-1989, Eemshaven)
   Zwartkopgors - Emberiza melanocephala - (09-05-1997, Den Helder)
   Grauwe Gors - Emberiza calandra - (20-04-1990, Lauwersmeer)
   Bruinkeelortolaan - Emberiza caesia - (05-05-2013, Lauwersmeer)
   Ortolaan - Emberiza hortulana - (09-05-1999, Lauwersmeer)
   Cirlgors - Emberiza cirlus - (21-04-2018, Budel)
   Geelgors - Emberiza citrinella - (28-10-1989, Eemshaven)
   Witkopgors - Emberiza leucocephalos - (25-10-1994, Texel)
   Rietgors - Emberiza schoeniclus - (26-04-1984, Oostvaardersplassen)
   Geelbrauwgors - Emberiza chrysophrys - (21-10-2022, Bunne - Bongveenweg)
   Dwerggors - Emberiza pusilla - (08-10-2003, Texel)
   Bosgors - Emberiza rustica - (28-09-2019, Noordwijkerhout)

Amerikaanse Gorzen - Passerellidae

   Zanggors - Melospiza melodia - (21-02-2022, Prosperdorp)
   Witkeelgors - Zonotrichia albicollis - (28-10-2019, Maasvlakte)
   Grijze Junco - Junco hyemalis - (02-02-2015, Groningen)

Troepialen - Icteridae

   Baltimoretroepiaal - Icterus galbula - (06-01-2010, Alkmaar)

Amerikaanse Zangers - Parulidae

   Mirtezanger - Setophaga coronata - (13-10-2019, Schiermonnikoog)

A16 = Algemeen Z16 = Zeldzaam
VA16 = Vrij algemeen ZZ16 = Zeer zeldzaam
PR16 = Progressief Onb16 = Onbekend    

Mijn Nederlandse Lijst

Mijn Nederlandse Lijst: ( 454 )

Eerder op 15 juli

Monniksgier (2000)