Kleine Kokmeeuw Chroicocephalus philadelphia
Bonaparte‚Äôs Gull  

16 juni 2012, Kleine Kokmeeuw, Texel