Kwartel Coturnix coturnix
Common Quail  

geen images aanwezig