Groenpootruiter Tringa nebularia
Common Greenshank  

geen images aanwezig