Zwarte Ruiter Tringa erythropus
Spotted Redshank  

geen images aanwezig