Mijn Nederlandse Lijst (Vogels)

Hieronder vind je mijn officiële lijst van alle vogelsoorten die ik sinds 1982 in Nederland heb waargenomen. Zeer ZeldzameZeldzame en Progressieve  (nog in behandeling bij het CDNA) soorten zijn aanklikbaar. Tussen haakjes staan de datum en waarnemingsplaats van de eerste waarneming. Algemenere soorten zijn vooralsnog niet aanklikbaar.

Eenden - Anatidae

- Witkopeend - Oxyura leucocephala - White-headed Duck (02-01-1998, Oudekerkerplas)

- Knobbelzwaan - Cygnus olor - Mute Swan (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Kleine Zwaan - Cygnus bewickii - Bewick's Swan (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Wilde Zwaan - Cygnus cygnus - Whooper Swan (07-02-1989, Lauwersmeer)

- Witbuikrotgans - Branta hrota - Pale-bellied Brent Goose (03-01-1996, Wieringen)

- Rotgans - Branta bernicla - Dark-bellied Brent Goose (28-10-1989, Eemshaven)

- Zwarte Rotgans - Branta nigricans - Black Brant (28-03-1998, Schiermonnikoog)

- Roodhalsgans - Branta ruficollis - Red-breasted Goose (24-11-1990, Lauwersmeer)

- Brandgans - Branta leucopsis - Barnacle Goose (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Kleine Canadese Gans - Branta hutchinsii - Cackling Goose (26-04-1998, Lauwersmeer)

-   Hutchins' Canadese Gans - Branta h hutchinsii - Richardson's Cackling Goose (26-04-1998, Lauwersmeer)

- Sneeuwgans - Anser caerulescens - Snow Goose (10-11-1990, Lauwersmeer)

- Ross' Gans - Anser rossii - Ross's Goose (28-11-1999, Zuid-Beijerland)

- Grauwe Gans - Anser anser - Greylag Goose (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Taigarietgans - Anser fabalis - Taiga Bean Goose (08-02-1997, Roden)

- Toendrarietgans - Anser serrirostris - Tundra Bean Goose (15-12-1990, Lauwersmeer)

- Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus - Pink-footed Goose (15-12-1990, Lauwersmeer)

- Kolgans - Anser albifrons - Greater White-fronted Goose (15-08-1986, Lauwersmeer)

-   Groenlandse Kolgans - Anser a flavirostris - Greenland White-fronted Goose (16-03-2001, Tienhovense Plassen)

- Dwerggans - Anser erythropus - Lesser White-fronted Goose (10-11-1990, Lauwersmeer)

- IJseend - Clangula hyemalis - Long-tailed Duck (07-02-1989, Lauwersmeer)

- Koningseider - Somateria spectabilis - King Eider (30-01-1991, Harlingen)

- Eider - Somateria mollissima - Common Eider (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Brilzee-eend - Melanitta perspicillata - Surf Scoter (25-04-2010, Texel)

- Grote Zee-eend - Melanitta fusca - Velvet Scoter (12-02-1990, Texel)

- Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra - Black Scoter (12-02-1990, Texel)

- Buffelkopeend - Bucephala albeola - Bufflehead (07-11-2004, Almere)

- Brilduiker - Bucephala clangula - Common Goldeneye (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Nonnetje - Mergellus albellus - Smew (18-02-1998, Lauwersmeer)

- Kokardezaagbek - Lophodytes cucullatus - Hooded Merganser (01-12-2007, Biddinghuizen)

- Grote Zaagbek - Mergus merganser - Goosander (07-02-1989, Lauwersmeer)

- Middelste Zaagbek - Mergus serrator - Red-breasted Merganser (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Bergeend - Tadorna tadorna - Common Shelduck (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Casarca - Tadorna ferruginea - Ruddy Shelduck (01-08-1992, Steile Bank)

- Marmereend - Marmaronetta angustirostris - Marbled Duck (15-08-2004, Pannerden)

- Krooneend - Netta rufina - Red-crested Pochard (25-08-1992, Oostvaardersplassen)

- Tafeleend - Aythya ferina - Common Pochard (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Amerikaanse Tafeleend - Aythya americana - Redhead (07-02-2016, Noordhorn)

- Witoogeend - Aythya nyroca - Ferruginous Duck (17-08-1995, Oostvaardersplassen)

- Ringsnaveleend - Aythya collaris - Ring-necked Duck (24-04-1982, Roden)

- Kuifeend - Aythya fuligula - Tufted Duck (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Topper - Aythya marila - Greater Scaup (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Kleine Topper - Aythya affinis - Lesser Scaup (26-05-2002, Hoogkerk)

- Zomertaling - Spatula querquedula - Garganey (10-05-1998, Lauwersmeer)

- Slobeend - Spatula clypeata - Northern Shoveler (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Blauwvleugeltaling - Spatula discors - Blue-winged Teal (02-06-1992, Eemshaven)

- Siberische Taling - Sibirionetta formosa - Baikal Teal (21-05-2006, Durgerdam)

- Bronskopeend - Mareca falcata - Falcated Duck (25-05-1994, Lauwersmeer)

- Krakeend - Mareca strepera - Gadwall (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Smient - Mareca penelope - Eurasian Wigeon (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Amerikaanse Smient - Mareca americana - American Wigeon (28-03-1998, Hoeksmeer)

- Wilde Eend - Anas platyrhynchos - Mallard (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Pijlstaart - Anas acuta - Northern Pintail (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Wintertaling - Anas crecca - Eurasian Teal (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Amerikaanse Wintertaling - Anas carolinensis - Green-winged Teal (08-04-1995, Lauwersmeer)

Hoenders - Phasianidae

- Kwartel - Coturnix coturnix - Common Quail (02-06-1995, Peize)

- Korhoen - Tetra tetrix - Black Grouse (14-04-1994, Holterberg)

- Patrijs - Perdix perdix - Grey Partridge (28-10-1989, Eemshaven)

Flamingo's - Phoenicopteridae

- Flamingo - Phoenicopterus roseus - Greater Flamingo (15-08-1986, Lauwersmeer)

Futen - Podicipedidae

- Dodaars - Tachybaptus ruficollis - Little Grebe (26-04-1984, Lauwersmeer)

- Roodhalsfuut - Podiceps grisegena - Red-necked Grebe (08-10-1988, Lauwersmeer)

- Fuut - Podiceps cristatus - Great Crested Grebe (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Kuifduiker - Podiceps auritus - Horned Grebe (29-12-1990, Lauwersmeer)

- Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe (15-08-1986, Lauwersmeer)

Duiven - Columbidae

- Holenduif - Columba oenas - Stock Dove (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Houtduif - Columba palumbus - Common Wood Pigeon (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Zomertortel - Streptopelia turtur - European Turtle Dove (30-05-1989, Schiermonnikoog)

- Oosterse Tortel - Streptopelia orientalis - Oriental Turtle Dove (23-01-2010, Wergea)

-   Meenatortel - Streptopelia o meena - Rufous Turtle Dove (23-01-2010, Wergea)

- Turkse Tortel - Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove (10-05-1988, Lauwersmeer)

Nachtzwaluwen - Caprimulgidae

- Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus - European Nightjar (30-07-1992, Amsterdamseveld)

Gierzwaluwen - Apodidae

- Alpengierzwaluw - Tachymarptis melba - Alpine Swift (16-11-2002, Wageningen)

- Vale Gierzwaluw - Apus pallidus - Pallid Swift (08-11-2015, IJmuiden)

- Gierzwaluw - Apus apus - Common Swift (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Koekoeken - Cuculidae

- Kuifkoekoek - Clamator glandarius - Great Spotted Cuckoo (29-03-1994, Onnen)

- Koekoek - Cuculus canorus - Common Cuckoo (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Rallen - Rallidae

- Waterral - Rallus aquaticus - Water Rail (28-10-1989, Eemshaven)

- Kwartelkoning - Crex crex - Corn Crake (17-09-1993, Lauwersmeer)

- Porseleinhoen - Porzana porzana - Spotted Crake (03-06-1992, Lauwersmeer)

- Klein Waterhoen - Zapornia parva - Little Crake (18-09-2011, Lepelaarsplassen)

- Kleinst Waterhoen - Zapornia pusilla - Baillon's Crake (14-06-1999, Den Nul)

- Waterhoen - Gallinula chloropus - Common Moorhen (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Meerkoet - Fulica atra - Eurasian Coot (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Kraanvogels - Gruidae

- Jufferkraanvogel - Grus virgo - Demoiselle Crane (05-05-2021, Voorst - Voorsterklei)

- Kraanvogel - Grus grus - Common Crane (13-04-1992, Lauwersmeer)

Trappen - Otididae

- Kleine Trap - Tetrax tetrax - Little Bustard (03-09-2011, Otterloo)

- Grote Trap - Otis tarda - Great Bustard (20-01-1996, Rolde)

Duikers - Gaviidae

- Roodkeelduiker - Gavia stellata - Red-throated Loon (07-02-1989, Lauwersmeer)

- Parelduiker - Gavia arctica - Black-throated Loon (12-02-1990, Texel)

- IJsduiker - Gavia immer - Great Northern Loon (02-01-1999, Brouwersdam)

- Geelsnavelduiker - Gavia adamsii - Yellow-billed Loon (03-03-2013, Grevelingen)

Noordelijke Stormvogeltjes - Hydrobatidae

- Vaal Stormvogeltje - Hydrobates leucorhous - Leach's Storm Petrel (12-10-1997, Lauwersoog)

Stormvogels - Procellariidae

- Noordse Stormvogel - Fulmarus glacialis - Northern Fulmar (17-08-1994, Noordwijk Aan zee)

- Grauwe Pijlstormvogel - Ardenna grisea - Sooty Shearwater (09-10-1999, Texel)

- Noordse Pijlstormvogel - Puffinus puffinus - Manx Shearwater (09-10-1999, Texel)

- Vale Pijlstormvogel - Puffinus mauretanicus - Balearic Shearwater (23-07-2008, Camperduin)

Ooievaars - Ciconiidae

- Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra - Black Stork (30-05-1992, Roden)

- Ooievaar - Ciconia ciconia - White Stork (23-05-1989, Schiermonnikoog)

Pelikanen - Pelecanidae

- Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus - Great White Pelican (23-05-2006, Oosterschar)

Reigers - Ardeidae

- Roerdomp - Botaurus stellaris - Eurasian Bittern (01-06-1990, Oostvaardersplassen)

- Woudaap - Ixobrychus minutus - Little Bittern (19-07-1997, Lauwersmeer)

- Kwak - Nycticorax nycticorax - Black-crowned Night Heron (16-08-1997, Lauwersmeer)

- Groene Reiger - Butorides virescens - Green Heron (30-04-2006, Amsterdam)

- Ralreiger - Ardeola ralloides - Squacco Heron (29-05-2001, Rammegors)

- Koereiger - Bubulcus ibis - Cattle Egret (31-08-1994, Zuidlaardermaar)

- Blauwe Reiger - Ardea cinerea - Grey Heron (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Purperreiger - Ardea purpurea - Purple Heron (01-08-1992, Oostvaardersplassen)

- Grote Zilverreiger - Ardea alba - Western Great Egret (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta - Little Egret (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Ibissen - Threskiornithidae

- Lepelaar - Platalea leucorodia - Eurasian Spoonbill (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus - Glossy Ibis (08-10-1994, Stitswerd)

Jan-van-Genten - Sulidae

- Jan-van-gent - Morus bassanus - Northern Gannet (10-01-1993, Peizermade)

Aalscholvers - Phalacrocoracidae

- Dwergaalscholver - Microcarbo pygmeus - Pygmy Cormorant (24-01-1999, Montfoort)

- Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis - European Shag (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Aalscholver - Phalacrocorax carbo - Great Cormorant (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

-   Grote Aalscholver - Phalacrocorax c carbo - Atlantic Great Cormorant (06-01-2008, Hoornse Meer)

Grielen - Burhinidae

- Griel - Burhinus oedicnemus - Eurasian Stone-curlew (30-07-2007, Losser)

Scholeksters - Haematopodidae

- Scholekster - Haematopus ostralegus - Eurasian Oystercatcher (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Kluten - Recurvirostridae

- Steltkluut - Himantopus himantopus - Black-winged Stilt (14-05-1992, Eemshaven)

- Kluut - Recurvirostra avosetta - Pied Avocet (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Plevieren - Charadriidae

- Zilverplevier - Pluvialis squatarola - Grey Plover (08-10-1988, Lauwersmeer)

- Goudplevier - Pluvialis apricaria - European Golden Plover (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Amerikaanse Goudplevier - Pluvialis dominica - American Golden Plover (24-05-2008, Prunjepolder)

- Aziatische Goudplevier - Pluvialis fulva - Pacific Golden Plover (08-07-2001, Lauwersmeer)

- Morinelplevier - Charadrius morinellus - Eurasian Dotterel (27-05-1991, Oostvaardersplassen)

- Killdeerplevier - Charadrius vociferus - Killdeer (05-05-2005, Rottige Meenthe)

- Bontbekplevier - Charadrius hiaticula - Common Ringed Plover (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Kleine Plevier - Charadrius dubius - Little Ringed Plover (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Grijskopkievit - Vanellus cinereus - Grey-headed Lapwing (27-06-2019, Workum)

- Steppekievit - Vanellus gregarius - Sociable Lapwing (07-04-1996, Lopik)

- Witstaartkievit - Vanellus leucurus - White-tailed Lapwing (25-02-1989, Assendelft)

- Kievit - Vanellus vanellus - Northern Lapwing (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Kaspische Plevier - Anarhynchus asiaticus - Caspian Plover (12-01-2014, Wissenkerke)

- Woestijnplevier - Anarhynchus leschenaultii - Greater Sand Plover (23-06-2001, Flevopolder)

- Strandplevier - Anarhynchus alexandrinus - Kentish Plover (18-08-1992, Schiermonnikoog)

Strandlopers - Scolopacidae

- Regenwulp - Numenius phaeopus - Eurasian Whimbrel (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Kleine Regenwulp - Numenius minutus - Little Curlew (24-12-2019, Barsingerhorn)

- Wulp - Numenius arquata - Eurasian Curlew (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Grutto - Limosa limosa - Black-tailed Godwit (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Rosse Grutto - Limosa lapponica - Bar-tailed Godwit (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Steenloper - Arenaria interpres - Ruddy Turnstone (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Kanoet - Calidris canutus - Red Knot (12-02-1990, Texel)

- Kemphaan - Calidris pugnax - Ruff (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Siberische Strandloper - Calidris acuminata - Sharp-tailed Sandpiper (07-08-1998, Lauwersmeer)

- Breedbekstrandloper - Calidris falcinellus - Broad-billed Sandpiper (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Krombekstrandloper - Calidris ferruginea - Curlew Sandpiper (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Steltstrandloper - Calidris himantopus - Stilt Sandpiper (14-05-2004, Lauwersmeer)

- Taigastrandloper - Calidris subminuta - Long-toed Stint (23-10-2009, Zwolle)

- Temmincks Strandloper - Calidris temminckii - Temminck's Stint (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Drieteenstrandloper - Calidris alba - Sanderling (12-02-1990, Texel)

- Bonte Strandloper - Calidris alpina - Dunlin (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Paarse Strandloper - Calidris maritima - Purple Sandpiper (06-02-1991, Lauwersmeer)

- Bairds Strandloper - Calidris bairdii - Baird's Sandpiper (14-07-2015, Den Helder)

- Kleine Strandloper - Calidris minuta - Little Stint (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Bonapartes Strandloper - Calidris fuscicollis - White-rumped Sandpiper (07-08-1999, Den Oever)

- Blonde Ruiter - Calidris subruficollis - Buff-breasted Sandpiper (13-06-1993, Lauwersmeer)

- Gestreepte Strandloper - Calidris melanotos - Pectoral Sandpiper (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Alaskastrandloper - Calidris mauri - Western Sandpiper (16-08-2019, Westhoek)

- Grijze Strandloper - Calidris pusilla - Semipalmated Sandpiper (09-08-1998, Lauwersmeer)

- Grote Franjepoot - Phalaropus tricolor - Wilson's Phalarope (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus - Red-necked Phalarope (20-05-1990, Lauwersmeer)

- Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicarius - Red Phalarope (08-04-1995, Lauwersmeer)

- Terekruiter - Xenus cinereus - Terek Sandpiper (21-05-1998, Den Oever)

- Oeverloper - Actitis hypoleucos - Common Sandpiper (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Amerikaanse Oeverloper - Actitis macularius - Spotted Sandpiper (23-01-2015, Medemblik)

- Witgat - Tringa ochropus - Green Sandpiper (25-08-1989, Lauwersmeer)

- Zwarte Ruiter - Tringa erythropus - Spotted Redshank (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Grote Geelpootruiter - Tringa melanoleuca - Greater Yellowlegs (29-05-2004, Hilversum)

- Groenpootruiter - Tringa nebularia - Common Greenshank (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Kleine Geelpootruiter - Tringa flavipes - Lesser Yellowlegs (16-07-1998, Lauwersmeer)

- Poelruiter - Tringa stagnatilis - Marsh Sandpiper (22-06-1990, Hoeksmeer)

- Bosruiter - Tringa glareola - Wood Sandpiper (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Tureluur - Tringa totanus - Common Redshank (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Bokje - Lymnocryptes minimus - Jack Snipe (06-02-1991, Lauwersmeer)

- Grote Grijze Snip - Limnodromus scolopaceus - Long-billed Dowitcher (12-05-1990, Lauwersmeer)

- Houtsnip - Scolopax rusticola - Eurasian Woodcock (06-02-1991, Lauwersmeer)

- Watersnip - Gallinaggallinags - Common Snipe (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Poelsnip - Gallinagmedia - Great Snipe (24-05-2015, Velp)

Vorkstaartplevieren - Glareolidae

- Vorkstaartplevier - Glareola pratincola - Collared Pratincole (01-06-1996, Flevopolder)

- Oosterse Vorkstaartplevier - Glareola maldivarum - Oriental Pratincole (08-09-2014, Stinkgat)

- Steppevorkstaartplevier - Glareola nordmanni - Black-winged Pratincole (24-06-2007, Buinen)

Alken - Alcidae

- Papegaaiduiker - Fratercula arctica - Atlantic Puffin (21-10-2016, Texel)

- Zwarte Zeekoet - Cepphus grylle - Black Guillemot (28-01-2005, Terschelling)

- Alk - Alca torda - Razorbill (12-02-1990, Texel)

- Kleine Alk - Alle alle - Little Auk (10-11-1990, Texel)

- Kortbekzeekoet - Uria lomvia - Thick-billed Murre (29-07-2012, Lauwersoog)

- Zeekoet - Uria aalge - Common Murre (18-02-1988, Lauwersmeer)

Jagers - Stercorariidae

- Kleinste Jager - Stercorarius longicaudus - Long-tailed Jaeger (18-08-1994, Noordwijk Aan zee)

- Kleine Jager - Stercorarius parasiticus - Parasitic Jaeger (18-10-1991, Eemshaven)

- Middelste Jager - Stercorarius pomarinus - Pomarine Skua (12-10-1997, Lauwersmeer)

- Grote Jager - Stercorarius skua - Great Skua (14-09-1997, Lauwersmeer)

Meeuwen - Laridae

- Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla - Black-legged Kittiwake (12-02-1990, Texel)

- Vorkstaartmeeuw - Xema sabini - Sabine’s Gull (12-01-1995, Lauwersmeer)

- Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei - Slender-billed Gull (06-05-2006, Enkhuizen)

- Kleine Kokmeeuw - Chroicocephalus philadelphia - Bonaparte’s Gull (16-06-2012, Texel)

- Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus - Black-headed Gull (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus - Little Gull (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Ross' Meeuw - Rhodostethia rosea - Ross's Gull (24-10-2011, Numansdorp)

- Lachmeeuw - Larus atricilla - Laughing Gull (25-08-1997, Groningen)

- Franklins Meeuw - Larus pipixcan - Franklin's Gull (20-02-2002, Kampen)

- Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus - Mediterranean Gull (26-06-1991, Slikken van de Heen West)

- Stormmeeuw - Larus canus - Common Gull (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Ringsnavelmeeuw - Larus delawarensis - Ring-billed Gull (02-01-1999, Goes)

- Kleine Mantelmeeuw - Gull Larus fuscus - Lesser Black-backed (25-08-1989, Lauwersmeer)

-   Baltische Mantelmeeuw - Larus fuscus fuscus - Baltic Gull (20-12-2006, Groningen)

- Zilvermeeuw - Larus argentatus - European Herring Gull (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Geelpootmeeuw - Larus michahellis - Yellow-legged Gull (17-10-1997, Katwijk)

- Pontische Meeuw - Larus cachinnans - Caspian Gull (06-12-1998, Hoogeveen)

- Thayers Meeuw - Larus thayeri - Thayer's Gull (17-04-2015, Bergen aan Zee)

- Kleine Burgemeester - Larus glaucoides - Iceland Gull (09-03-1995, Groningen)

-   Kumliens Meeuw - Larus glaucoides kumlieni - Kumlien's Gull (15-03-2020, Julianadorp)

- Grote Burgemeester - Larus hyperboreus - Glaucous Gull (10-12-1990, Groningen)

- Grote Mantelmeeuw - Larus marinus - Great Black-backed Gull (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Dwergstern - Sternula albifrons - Little Tern (08-10-1988, Lauwersmeer)

- Lachstern - Gelochelidon nilotica - Gull-billed Tern (24-08-1992, Lauwersmeer)

- Reuzenstern - Hydroprogne caspia - Caspian Tern (01-08-1992, Steile Bank)

- Witwangstern - Chlidonias hybrida - Whiskered Tern (30-12-1991, Oostvaardersplassen)

- Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus - White-winged Tern (14-05-1992, Eemshaven)

- Zwarte Stern - Chlidonias niger - Black Tern (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Dougalls Stern - Sterna dougallii - Roseate Tern (27-06-2020, Camperduin)

- Visdief - Sterna hirundo - Common Tern (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Noordse Stern - Sterna paradisaea - Arctic Tern (28-04-1990, Terschelling)

- Forsters Stern - Sterna forsteri - Forster's Tern (17-04-2016, Texel)

- Grote Stern - Sterna sandvicensis - Sandwich Tern (28-04-1990, Terschelling)

Visarenden - Pandionidae

- Visarend - Pandion haliaetus - Western Osprey (24-08-1993, Oostvaardersplassen)

Sperwers - Accipitridae

- Grijze Wouw - Elanus caeruleus - Black-winged Kite (21-06-2000, Meerstalblok)

- Wespendief - Pernis apivorus - European Honey Buzzard (31-05-1991, Oostvaardersplassen)

- Slangenarend - Circaetus gallicus - Short-toed Snake Eagle (24-08-1996, Delense Was)

- Vale Gier - Gyps fulvus - Griffon Vulture (08-07-2001, Burgh Haamstede)

- Monniksgier - Aegypius monachus - Cinereous Vulture (15-07-2000, Ferwerd)

- Bastaardarend - Clanga clanga - Greater Spotted Eagle (31-08-1997, Lauwersmeer)

- Keizerarend - Aquila heliaca - Eastern Imperial Eagle (09-10-2017, Staphorst)

- Steenarend - Aquila chrysaetos - Golden Eagle (16-02-2002, Huis ter Heide)

- Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus - Western Marsh Harrier (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus - Northern Harrier (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Steppekiekendief - Circus macrourus - Pallid Harrier (21-08-2011, Leutingewolde)

- Grauwe Kiekendief - Circus pygargus - Montagu’s Harrier (26-05-1991, Oostvaardersplassen)

- Sperwer - Accipiter nisus - Eurasian Sparrowhawk (08-10-1988, Lauwersmeer)

- Havik - Accipiter gentilis - Northern Goshawk (26-10-1990, Roden)

- Zeearend - Haliaeetus albicilla - White-tailed Eagle (30-12-1991, Oostvaardersplassen)

- Rode Wouw - Milvus milvus - Red Kite (11-04-1991, Oostvaardersplassen)

- Zwarte Wouw - Milvus migrans - Black Kite (21-05-1992, Roden)

- Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus - Rough-legged Buzzard (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Buizerd - Buteo buteo - Common Buzzard (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Arendbuizerd - Buteo rufinus - Long-legged Buzzard (26-09-2013, Maasvlakte)

Kerkuilen - Tytonidae

- Kerkuil - Tyto alba - Common Barn Owl (08-04-1991, Oostvaardersplassen)

Uilen - Strigidae

- Sperweruil - Surnia ulula - Northern Hawk-Owl (31-10-2005, Hooghalen)

- Dwerguil - Glaucidium passerinum - Eurasian Pygmy Owl (29-12-2013, Lettele)

- Steenuil - Athene vidalii - Little Owl (13-06-1993, Roderwolde)

- Ruigpootuil - Aegolius funereus - Boreal Owl (11-04-1999, Norg)

- Dwergooruil - Owl Otus scops - Eurasian Scops (30-05-1998, Ooypolder)

- Ransuil - Asiotus - Long-eared Owl (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Velduil - Asiflammeus - Short-eared Owl (28-10-1989, Eemshaven)

- Bosuil - Strix aluco - Tawny Owl (30-05-1992, Paterswolde)

- Sneeuwuil - Bubscandiacus - Snowy Owl (12-03-2000, Oostvaardersplassen)

- Oehoe - Bubo bubo - Eurasian Eagle-Owl (18-04-1999, Maastricht)

Hoppen - Upupidae

- Hop - Upupa epops - Eurasian Hoopoe (26-10-1994, Texel)

Bijeneters - Meropidae

- Bijeneter - Merops apiaster - European Bee-eater (28-05-2001, Harkstede)

Scharrelaars - Coraciidae

- Scharrelaar - Coracias garrulus - European Roller (10-07-2011, Zuidland)

IJsvogels - Alcedinidae

- IJsvogel - Alcedo atthis - Common Kingfisher (01-06-1990, Oostvaardersplassen)

Spechten - Picidae

- Draaihals - Jynx torquilla - Eurasian Wryneck (24-08-1993, Oostvaardersplassen)

- Grijskopspecht - Picus canus - Grey-headed Woodpecker (09-05-2000, Oosterbeek)

- Groene Specht - Picus viridis - European Green Woodpecker (01-06-1990, Oostvaardersplassen)

- Zwarte Specht - Dryocopus martius - Black Woodpecker (27-11-1990, Roden)

- Middelste Bonte Specht - Dendropicos medius - Middle Spotted Woodpecker (18-04-1999, Vijlenerbos)

- Grote Bonte Specht - Dendrocopos major - Great Spotted Woodpecker (04-01-1990, Roden)

- Kleine Bonte Specht - Dryobates minor - Lesser Spotted Woodpecker (08-02-1991, Roden)

Valken - Falconidae

- Torenvalk - Falco tinnunculus - Common Kestrel (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Roodpootvalk - Falco vespertinus - Red-footed Falcon (30-07-1992, Amsterdamse Veld)

- Smelleken - Falco columbarius - Merlin (28-10-1989, Eemshaven)

- Boomvalk - Falco subbuteo - Eurasian Hobby (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Giervalk - Falco Rusticolus - Gyrfalcon Falco rusticolus (28-03-1998, Schiermonnikoog)

- Slechtvalk - Falcoperegrinus - Peregrine Falcon (18-02-1988, Lauwersmeer)

Vireo's - Vireonidae

- Roodoogvireo - Vireoo livaceus - Red-eyed Vireo (28-10-2018, Texel)

Wielewalen - Oriolidae

- Wielewaal - Oriolus oriolus - Eurasian Golden Oriole (15-08-1986, Lauwersmeer)

Klauwieren - Laniidae

- Bruine Klauwier - Lanius cristatus - Brown Shrike (19-01-2014, Netterden)

- Grauwe Klauwier - Lanius colluris - Red-backed Shrike (07-06-1991, Oostvaardersplassen)

- Turkestaanse Klauwier - Lanius phoenicuroides - Red-tailed Shrike (14-08-2002, Texel)

- Daurische Klauwier - Lanius isabellinus - Daurian Shrike (02-10-2011, Texel)

- Langstaartklauwier - Lanius schach - Long-tailed Shrike (31-10-2011, Den Helder)

- Kleine Klapekster - Lanius minor - Lesser Grey Shrike (31-05-2013, Voorhout)

- Klapekster - Lanius excubitor - Great Grey Shrike (10-04-1991, Oostvaardersplassen)

- Steppeklapekster - Lanius lahtora pallidirostris - Steppe Grey Shrike (28-10-2012, Texel)

- Roodkopklauwier - Lanius senator - Woodchat Shrike (31-05-2001, Rammegors)

Kraaien - Corvidae

- Ekster - Pica pica - Eurasian Magpie (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Gaai - Garrulus glandarius - Eurasian Jay (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Notenkraker - Nucifraga caryocatactes - Spotted Nutcracker (09-02-1997, Veenwouden)

- Kauw - Corvus monedula - Western Jackdaw (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Roek - Corvus frugilegus - Rook (09-10-1990, Roden)

- Zwarte Kraai - Corvus corone - Carrion Crow (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Bonte Kraai - Corvus cornix - Hooded Crow (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Schildraaf - Corvus albus - Pied Crow (29-05-2019, Leens)

- Raaf - Corvus corax - Northern Raven (24-08-1996, Delense Was)

Goudhanen - Regulidae

- Goudhaan - Regulus regulus - Goldcrest (03-01-1990, Roden)

- Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla - Common Firecrest (06-12-1990, Groningen)

Buidelmezen - Remizidae

- Buidelmees - Remiz pendulinus - Eurasian Penduline Tit (01-06-1990, Oostvaardersplassen)

Mezen - Paridae

- Pimpelmees - Cyanistes caeruleus - Blue Tit (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Koolmees - Parus major - Great Tit (05-08-1986, Lauwersmeer)

- Kuifmees - Lophophanes cristatus - European Crested Tit (05-12-1990, Roden)

- Zwarte Mees - Periparus ater - Coal Tit (28-10-1989, Eemshaven)

- Matkop - Poecile montanus - Willow Tit (26-10-1990, Roden)

- Glanskop - Poecile palustris - Marsh Tit (05-12-1990, Roden)

Baardmannen - Panuridae

- Baardman - Panurus biarmicus - Bearded Reedling (10-11-1990, Lauwersmeer)

Leeuwerikken - Alaudidae

- Boomleeuwerik - Lullula arborea - Woodlark (16-02-1991, Lauwersmeer)

- Veldleeuwerik - Alauda arvensis - Eurasian Skylark (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Kuifleeuwerik - Galerida cristata - Crested Lark (02-03-1993, IJmuiden)

- Strandleeuwerik - Eremophila flava - Shore Lark (23-10-1990, Eemshaven)

- Kortteenleeuwerik - Calandrella brachydactyla - Greater Short-toed Lark (03-01-2008, Castricum)

Zwaluwen - Hirundinidae

- Oeverzwaluw - Riparia riparia - Sand Martin (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Rotszwaluw - Ptyonoprogne rupestris - Eurasian Crag Martin (18-11-2006, Hoorn)

- Boerenzwaluw - Hirundrustica - Barn Swallow (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Huiszwaluw - Martin Delichon urbicum - Common House (15-08-1986, Lauwersmeer)

- Roodstuitzwaluw - Cecropis daurica rufula - Red-rumped Swallow (02-05-2010, Kraaijenbergse Plassen)

Struikzangers - Cettiidae

- Cetti's Zanger - Cettia cetti - Cettis Warbler (30-04-2000, Oostvoornse Meer)

Staartmezen - Aegithalidae

- Staartmees - Aegithalos caudatus - Long-tailed Tit (04-01-1990, Roden)

Boszangers - Phylloscopidae

- Swinhoes Boszanger - Phylloscopus plumbeitarsus - Two-barred Warbler (07-12-2013, Kamperhoek)

- Grauwe Fitis - Phylloscopus trochiloides - Greenish Warbler (09-08-2003, Schiermonnikoog)

- Noordse Boszanger - Phylloscopus borealis - Arctic Warbler (29-09-2001, Petten)

- Pallas' Boszanger - Phylloscopus proregulus - Pallas's Leaf Warbler (08-10-1999, Texel)

- Bladkoning - Phylloscopus inornatus - Yellow-browed Warbler (08-10-1994, Eemshaven)

- Humes Bladkoning - Phylloscopus humei - Hume's Leaf Warbler (13-11-1994, Lauwersmeer)

- Bruine Boszanger - Phylloscopus fuscatus - Dusky Warbler (09-11-1997, Lauwersmeer)

- Bergfluiter - Phylloscopus bonelli - Western Bonelli's Warbler (13-06-2012, Rheden)

- Fluiter - Phylloscopus sibilatrix - Wood Warbler (05-06-1990, Roden)

- Tjiftjaf - Phylloscopus collybita - Common Chiffchaff (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Siberische Tjiftjaf - Phylloscopus tristis - Siberian Chiffchaff (10-10-2009, Texel)

- Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus - Iberian Chiffchaff (20-06-2001, Belfeld)

- Fitis - Phylloscopus trochilus - Willow Warbler (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Grasmussen - Sylviidae

- Zwartkop - Sylvia atricapilla - Eurasian Blackcap (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Tuinfluiter - Sylvia borin - Garden Warbler (20-05-1990, Lauwersmeer)

- Afrikaanse Woestijngrasmus - Sylvia deserti - African Desert Warbler (28-11-2014, Alphen aan de Rijn)

- Woestijngrasmus - Sylvia nana - Asian Desert Warbler (15-11-2015, Terschelling)

- Sperwergrasmus - Sylvia nisoria - Barred Warbler (10-10-2002, Texel)

- Humes Braamsluiper - Sylvia althaea - Hume's Whitethroat (02-01-2006, Groningen)

-   Siberische Braamsluiper - Sylvia althaea blythi - Siberian Lesser Whitethroat (29-12-2013, Eemshaven)

-   Vale braamsluiper - Sylvia althaea halimodendri - Desert Lesser Whitethroat (02-01-2006, Groningen)

- Braamsluiper - Sylvia curruca - Lesser Whitethroat (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Kleine Zwartkop - Sylvia melanocephala - Sardinian Warbler (10-11-1993, Lauwersmeer)

- Westelijke Baardgrasmus - Sylvia inornata - Western Subalpine Warbler (18-04-2016, Wageningen)

- Balkanbaardgrasmus - Sylvia cantillans - Eastern Subalpine Warbler (30-04-2000, Maasvlakte)

- Grasmus - Sylvia communis - Common Whitethroat (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Provencaalse Grasmus - Sylvia undata - Dartford Warbler (25-03-2001, Maasvlakte)

Sprinkhaanzangers - Locustellidae

- Sprinkhaanzanger - Locustella naevia - Common Grasshopper Warbler (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Krekelzanger - Locustella fluviatilis - River Warbler (29-05-2001, Asperen)

- Snor - Locustella luscinioides - Savi's Warbler (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Rietzangers - Acrocephalidae

- Kleine Spotvogel - Iduna caligata - Booted Warbler (11-10-2006, Maasvlakte)

- Spotvogel - Hippolais icterina - Icterine Warbler (25-05-1990, Lauwersmeer)

- Orpheusspotvogel - Hippolais polyglotta - Melodious Warbler (08-06-2002, Tongerloo)

- Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus - Great Reed Warbler (11-06-1991, Dintelse Gorzen)

- Struikrietzanger - Acrocephalus dumetorum - Blyth's Reed Warbler (12-10-2013, Texel)

- Bosrietzanger - Acrocephalus palustris - Marsh Warbler (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus - Eurasian Reed Warbler (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Waterrietzanger - Acrocephalus paludicola - Aquatic Warbler (25-08-1989, Lauwersmeer)

- Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus - Sedge Warbler (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Graszangers - Cisticolidae

- Graszanger - Cisticola juncidis - Zitting Cisticola (28-07-2003, Den Oever)

Pestvogels - Bombycillidae

- Pestvogel - Bombycilla garrulus - Bohemian Waxwing (13-01-1996, Den Helder)

Rotskruipers - Tichodromidae

- Rotskruiper - Tichodroma muraria - Wallcreeper (13-01-1991, Amsterdam)

Boomklevers - Sittidae

- Boomklever - Sitta europaea - Eurasian Nuthatch (02-02-1990, Roden)

Boomkruipers - Certhiidae

- Taigaboomkruiper - Certhia familiaris - Eurasian Treecreeper (05-02-1991, Roden)

- Boomkruiper - Certhia brachydactyla - Short-toed Treecreeper (03-01-1990, Roden)

Winterkoningen - Troglodytidae

- Winterkoning - Nannus troglodytes - Eurasian Wren (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Spreeuwen - Sturnidae

- Roze Spreeuw - Pastor roseus - Rosy Starling (23-11-1997, Anjum)

- Spreeuw - Sturnus vulgaris - Common Starling (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Waterspreeuwen - Cinclidae

- Waterspreeuw - Cinclus cinclus - White-throated Dipper (26-10-1993, Veenhuizen)

Lijsters - Turdidae

- Beflijster - Turdus torquatus - Ring Ouzel (26-04-1991, Oostvaardersplassen)

- Merel - Turdus merula - Common Blackbird (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Vale Lijster - Turdus obscurus - Eyebrowed Thrush (15-11-2020, Paesens)

- Bruine Lijster - Turdus eunomus - Dusky Thrush (09-11-2016, Groningen)

- Zwartkeellijster - Turdus atrogularis - Black-throated Thrush (13-01-1996, Den Helder)

- Kramsvogel - pilaris - Fieldfare Turdus (08-10-1988, Lauwersmeer)

- Zanglijster - Turdus philomelos - Song Thrush (28-10-1989, Eemshaven)

- Koperwiek - Turdus iliacus - Redwing (08-10-1988, Lauwersmeer)

- Grote Lijster - Turdus viscivorus - Mistle Thrush (31-03-1990, Roden)

Vliegenvangers - Muscicapidae

- Rosse Waaierstaart - Cercotrichas galactotes - Rufous-tailed Scrub Robin (26-09-2013, Petten)

- Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata - Spotted Flycatcher (25-05-1990, Lauwersmeer)

- Roodborst - Erithacus rubecula - European Robin (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Noordse Nachtegaal - Luscinia luscinia - Thrush Nightingale (24-05-1999, Ooypolder)

- Nachtegaal - Luscinia megarhynchos - Common Nightingale (28-04-1990, Terschelling)

- Blauwborst - Luscinia svecica - Bluethroat (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Roodkeelnachtegaal - Calliope calliope - Siberian Rubythroat (17-01-2016, Hoogwoud)

- Blauwstaart - Tarsiger cyanurus - Red-flanked Bluetail (07-01-2007, Zandvoort)

- Kleine Vliegenvanger - Ficedula parva - Red-breasted Flycatcher (17-09-1993, Lauwersmeer)

- Withalsvliegenvanger - Ficedula albicollis - Collared Flycatcher (07-05-2001, Terschelling)

- Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca - European Pied Flycatcher (05-05-1990, Roden)

- Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros - Black Redstart (08-04-1991, Oostvaardersplassen)

- Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus - Common Redstart (10-05-1988, Lauwersmeer)

- Rode Rotslijster - Monticola saxatilis - Common Rock Thrush (01-05-2009, Stadskanaal)

- Paapje - Saxicola rubetra - Whinchat (25-08-1989, Lauwersmeer)

- Aziatische Roodborsttapuit - Saxicola maurus - Siberian Stonechat (10-10-2010, Texel)

- Stejnegers Roodborsttapuit - Saxicola stejnegeri - Stejneger's Stonechat (08-10-2012, Texel)

- Roodborsttapuit - Saxicola rubicola - European Stonechat (01-06-1990, Oostvaardersplassen)

- Tapuit - Oenanthe oenanthe - Northern Wheatear (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Izabeltapuit - Oenanthe isabellina - Isabelline Wheatear (02-09-2006, Eemshaven)

- Woestijntapuit - Oenanthe deserti - Desert Wheatear (06-05-2005, Fochteloërveen)

- Westelijke Blonde Tapuit - Oenanthe hispanica - Western Black-eared Wheatear (30-10-2004, Eemshaven)

- Oostelijke Blonde Tapuit - Oenanthe melanoleuca - Eastern Black-eared Wheatear (15-04-2018, Texel)

- Bonte Tapuit - Oenanthe pleschanka - Pied Wheatear (07-10-1990, Texel)

Heggenmussen - Prunellidae

- Alpenheggenmus - Prunella collaris - Alpine Accentor (10-05-2008, Vlieland)

- Heggenmus - Prunella modularis - Dunnock (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

Mussen - Passeridae

- Huismus - Passer domesticus - House Sparrow (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Spaanse Mus - Passer hispaniolensis - Spanish Sparrow (10-04-2009, Eemshaven)

- Ringmus - Passer montanus - Eurasian Tree Sparrow (18-02-1988, Lauwersmeer)

Kwikstaarten - Motacillidae

- Engelse Kwikstaart - Motacilla flavissima - Yellow(-crowned) Wagtail (01-05-1991, Zeeland)

- Gele Kwikstaart - Motacilla flava - Blue-headed Wagtail (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Noordse Kwikstaart - Motacilla thunbergi - Grey-headed Wagtail (23-05-1989, Schiermonnikoog)

- Witkeelkwikstaart - Motacilla cinereocapilla - White-throated Wagtail (05-05-2004, Makkum)

- Citroenkwikstaart - Motacilla citreola - Citrine Wagtail (09-05-1999, Lauwersmeer)

- Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea - Grey Wagtail (25-03-1992, Lauwersmeer)

- Witte Kwikstaart - Motacilla alba - White Wagtail (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Rouwkwikstaart - Motacilla yarrellii - Pied Wagtail (17-04-1991, Zeeland)

- Grote Pieper - Anthus richardi - Richard's Pipit (11-04-1992, Eemshaven)

- Mongoolse Pieper - Anthus godlewskii - Blyth's Pipit (21-01-2007, Woerden)

- Duinpieper - Anthus campestris - Tawny Pipit (26-04-1998, Lauwersmeer)

- Siberische Boompieper - Anthus hodgsoni - Olive-backed Pipit (20-10-2015, Texel)

- Boompieper - Anthus trivialis - Tree Pipit (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Graspieper - Anthus pratensis - Meadow Pipit (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Roodkeelpieper - Anthus cervinus - Red-throated Pipit (22-05-1989, Schiermonnikoog)

- Oeverpieper - Anthus petrosus - Eurasian Rock Pipit (12-02-1990, Texel)

- Waterpieper - Anthus spinoletta - Water Pipit (07-02-1990, Lauwersmeer)

Vinken - Fringillidae

- Keep - Fringilla montifringilla - Brambling (07-02-1989, Lauwersmeer)

- Vink - Fringilla coelebs - Common Chaffinch (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Appelvink - Coccothraustes coccothraustes - Hawfinch (01-08-1992, Oostvaardersplassen)

- Roodmus - Erythrina erythrina - Common Rosefinch (07-06-1991, Oostvaardersplassen)

- Haakbek - Pinicola enucleator - Pine Grosbeak (17-11-2004, Groningen)

- Goudvink - Pyrrhula pyrrhula - Eurasian Bullfinch (04-01-1990, Roden)

- Groenling - Chloris chloris - European Greenfinch (18-02-1988, Lauwersmeer)

- Kneu - Linaria cannabina - Common Linnet (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Frater - Linaria flavirostris - Twite (28-10-1989, Eemshaven)

- Kleine Barmsijs - Acanthis cabaret - Lesser Redpoll (29-04-1994, Terschelling)

- Grote Barmsijs - Acanthis flammea - Mealy Redpoll (05-02-1991, Roden)

- Witstuitbarmsijs - Acanthis hornemanni exilipes - Coues's Redpoll (10-11-1990, Lauwersmeer)

- Witbandkruisbek - Loxia leucoptera - Two-barred Crossbill (14-12-1997, Kuinderbos)

- Kruisbek - Loxia curvirostra - Red Crossbill (26-10-1990, Roden)

- Grote Kruisbek - Loxia pytyopsittacus - Parrot Crossbill (22-12-2007, Bergen)

- Putter - Carduelis carduelis - European Goldfinch (28-10-1989, Eemshaven)

- Europese Kanarie - Serinus serinus - European Serin (18-05-1997, Eemshaven)

- Sijs - Spinus spinus - Eurasian Siskin (28-10-1989, Eemshaven)

Gorzen - Emberizidae

- Sneeuwgors - Plectrophenax nivalis - Snow Bunting (18-02-1988, Lauwersmeer)

- IJsgors - Calcarius lapponicus - Lapland Longspur (28-10-1989, Eemshaven)

- Witkeelgors - Zonotrichia albicollis - White-throated Sparrow (28-10-2019, Maasvlakte)

- Grijze Junco - Junco hyemalis - Dark-eyed Junco (02-02-2015, Groningen)

- Zwartkopgors - Emberiza melanocephala - Black-headed Bunting (09-05-1997, Den Helder)

- Grauwe Gors - Emberiza calandra - Corn Bunting (20-04-1990, Lauwersmeer)

- Bruinkeelortolaan - Emberiza caesia - Cretzschmar's Bunting (05-05-2013, Lauwersmeer)

- Ortolaan - Emberiza hortulana - Ortolan Bunting (09-05-1999, Lauwersmeer)

- Cirlgors - Emberiza cirlus - Cirl Bunting (21-04-2018, Budel)

- Geelgors - Emberiza citrinella - Yellowhammer (28-10-1989, Eemshaven)

- Witkopgors - Emberiza leucocephalos - Pine Bunting (25-10-1994, Texel)

- Rietgors - Emberiza schoeniclus - Common Reed Bunting (26-04-1984, Oostvaardersplassen)

- Dwerggors - Emberiza pusilla - Little Bunting (08-10-2003, Texel)

- Bosgors - Emberiza rustica - Rustic Bunting (28-09-2019, Noordwijkerhout)

- Baltimoretroepiaal - Icterus galbula - Baltimore Oriole (06-01-2010, Alkmaar)

- Mirtezanger - Setophaga coronata - Myrtle Warbler (13-10-2019, Schiermonnikoog)

Mijn Nederlandse Lijst:

Totaal: ( 443 )

Progressie levenslijst:
Progressie per jaar: