BOB newest

Deze lijst is een weerslag van alle waarnemingen die ik heb gedaan en waar volgens de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) te veel twijfel bestaat of het hier om wilde vogels gaat. Plat gezegd zijn dit soorten die wat mij betreft gewoon het voordeel van de twijfel moeten hebben.

Eenden - Anatidae

   Grote Tafeleend - Aythya valisineria - (11-01-2003, Castricum)
   Grote Canadese Gans - Branta canadensis - (07-01-2009, Beilen)
   Kokardezaagbek - Lophodytes cucullatus - (01-12-2007, Biddinghuizen)

Kraanvogels - Gruidae

   Jufferkraanvogel - Grus virgo - (05-05-2021, Voorst - Voorsterklei)

Plevieren - Charadriidae

   Sporenkievit - Vanellus spinosus - (21-07-2018, Wieringermeer)

Kraaien - Corvidae

   Huiskraai - Corvus splendens - (16-08-1994, Hoek van Holland)
   - Zugmayers Huiskraai - Corvus splendens zugmayeri - (15-12-2012, Hoek van Holland)
   Schildraaf - Corvus albus - (29-05-2019, Leens)

Pestvogels - Bombycillidae

   Japanse Pestvogel - Bombycilla japonica - (13-03-2005, Wageningen)

Vliegenvangers - Muscicapidae

   Witkruintapuit - Oenanthe leucopyga - (04-11-2014, Oegstgeest)

Kwikstaarten - Motacillidae

   Amoerkwikstaart - Motacilla leucopsis - (28-05-2020, Rockanje)