BOB newest

Lijstjes bijhouden is een spelletje die bij vogelaars tot enorme discussies kan leiden. Kan een vogel wel of niet in een wilde staus in Nederland voorkomen?

De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) bepaalt samen met de Commissie Sytematiek Nederlandse Avifauna welke vogels op de Nederlandse lijst mogen. Dit doen ze aan de hand van een handboek: https://www.dutchavifauna.nl/handboek. De huidige commisise is erg strak in de leer en oordeelt bij het minste gevoel van twijfel dat een soort niet op de lijst hoort. Mijns inzien is dat een te rigide en onhoudbare situatie. Ik ben meer een gelover. Kan een soort op eigen kracht in Nederland verschijnen en vertoond een soort daarbij geen tekenen die wijzen op een verblijf in een kooitje, dan ga ik uit van het voordeel van de twijfel.
domheid

Ik heb daarom mijn eigen lijsten opgesteld:

Mijn Nederlandse lijst. Dit is de lijst die zich conformeert aan de beslissingen van de CDNA en CSNA en daarbij belangrijk voor het "telspelletje";

Mijn Nederlandse B-lijst. Dit is de lijst waar met name de CDNA zegt dat het onwaarschijnlijk is dat deze vogels wild zijn, maar waar ik wel in geloof;

Mijn Nederlandse C-lijst. Dit is de lijst waarvan ik zelfs denk dat het hier om ontsnapte vogels, dan wel om nakomelingen van ontsnapte of uitgezette vogels, gaat.

Uiteraard zijn lijst B en C uiterst arbitrair, maar ja, dat is de Nederlandse lijst ook...