Dunbekmeeuw Chroicocephalus genei
Slender-billed Gull 


 

Eerste waarneming:

  06-05-2006
  Enkhuizen

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Broedt in veranderlijk (dynamisch) kusthabitat voornamelijk langs (noord)kusten van Middellandse, Zwarte en Kaspische Zee en verder zuid- en oostwaarts tot noordwestelijk India en oostelijk Kazachstan; dichtstbijzijnde kolonies in Zuidoost-Frankrijk en Noord-Italië. Overwintert verder zuidelijk.


6 mei 2006, Pa zoekend naar Dunbekmeeuw, Enkhuizen