Huismus

Passer domesticus - House Sparrow

  Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

 

geen images aanwezig