Bronskopeend

Mareca falcata - Falcated Duck

        Status: Zeer Zeldzaam

        Eerste waarneming: 25-05-1994
        Waarnemingsplaats: Lauwersmeer

 

Google Maps test

Broedt in Oost-Azië overwintert zuid tot Zuid-Japan, Korea, Oost-China, Noord-Vietnam en westelijk tot Myanmar, zelden in India en Pakistan.

Datum Plaats