Noordse Nachtegaal

Luscinia luscinia - Thrush Nightingale

        Status: Zeldzaam

        Eerste waarneming: 24-05-1999
        Waarnemingsplaats: Ooypolder

 

Google Maps test

Broedt van Denemarken, Noord-Duitsland en Zuid-Zweden oost tot in Siberië overwintert in Oost-Afrika.

Datum Plaats