Rotskruiper

Tichodroma muraria - Wallcreeper

        Status: Zeer Zeldzaam

        Eerste waarneming: 13-01-1991
        Waarnemingsplaats: Amsterdam

 

Google Maps test

Broedt in hooggebergte van zuidhelft van Europa, Turkije en West-Iran, met dichtstbijzijnde broedgebieden in Alpen; overwintert op steile rotswanden en hoge gebouwen in lager gelegen gebieden.

Datum Plaats