Balkanbaardgrasmus

Sylvia cantillans - Eastern Subalpine Warbler

        Status: Zeer Zeldzaam

        Eerste waarneming: 30-04-2000
        Waarnemingsplaats: Maasvlakte

9 oktober 2010, Balkanbaardgrasmus, Texel
 
  • 20101009_Balkanbaardgraasmus_2-staart_Texel
  • 20101009_Balkanbaardgraasmus_Texel
  • 20101009_Vogelaars bij de Balkanbaardgrasmus_Texel

Google Maps test

Ondersoort S c albistriata broedt in uiterst Noordoost-Italië verder zuidelijk langs de Noord-Adriatische kust tot Albanië en oostelijk tot Zuid-Bulgarije, Griekenland, en West-Turkije, tevens in Zuidwest-Roemenië. Ondersoort S c cantillans broedt in het grootste deel van Italië. De soort overwintert in de centrale- en oostelijke Sahelzone, vanaf Oost-Mali oostelijk tot Noordwest-Sudan.

Datum Plaats