Kleine Zwartkop

Sylvia melanocephala - Sardinian Warbler

        Status: Zeer Zeldzaam

        Eerste waarneming: 10-11-1993
        Waarnemingsplaats: Lauwersmeer

 

Google Maps test

De nominaat S m melanocephala broedt en overwintert in Middellands Zeegebied; alle oostelijke vogels trekken weg maar een deel van de westelijke is standvogel terwijl een aantal wegtrekt tot in noordelijk tropisch Afrika.

Datum Plaats