Grijskopspecht

Picus canus - Grey-headed Woodpecker

        Status: Zeer Zeldzaam

        Eerste waarneming: 09-05-2000
        Waarnemingsplaats: Oosterbeek

 

Google Maps test

Nominaat broedt en overwintert van Frankrijk, Wallonië en Zuid-Scandinavië tot in West-Siberië.

Datum Plaats