Sneeuwuil

Bubscandiacus - Snowy Owl

        Status: Zeer Zeldzaam

        Eerste waarneming: 12-03-2000
        Waarnemingsplaats: Oostvaardersplassen

 

Google Maps test

Broedt in Noordpoolgebied.

Datum Plaats