Groene Glazenmaker

Aeshna viridis

        Status: Zeldzaam

        Eerste waarneming: 15-07-2018
        Waarnemingsplaats: Weerribben

De Groene Glazenmaker (Aeshna viridis) is een in Nederland inheemse maar zeldzame echte libel (Anisoptera) uit de familie glazenmakers (Aeshnidae). Deze libel is in Nederland gebonden aan krabbenscheervegetaties (Stratiotes aloides) en komt uitsluitend voor in laagveengebieden. Grote populaties komen voor in de veengebieden van zuidelijk en oostelijk Friesland en Groningen en de kop van Overijssel en de veengebieden van de Zaanstreek en het Utrechts en Zuid-Hollands laagveengebied. In Belgi wordt de soort slechts incidenteel gezien.

  • 20180715_Groene Glazenmaker_Weerribben

Google Maps test