Variabele Waterjuffer

Coenagrion pulchellum

        Status: Algemeen

        Eerste waarneming: 23-05-2007
        Waarnemingsplaats: Kalenberg

De Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) is een juffer uit de familie waterjuffers (Coenagrionidae). Het is in Nederland een van de drie algemeenste zwart-met-blauwe juffers samen met de Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) en de Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella). Op de zandgronden zijn het vooral laatstgenoemde soorten die algemeen zijn. In het laagveen de variabele waterjuffer. In Belgi is het een soort van de rode lijst aangezien Belgi weinig laagveen heeft.

  • 20070523_Variabele Waterjuffer_Kalenberg
  • 20180722_Variabele Waterjuffer_Weerribben
  • 20210516_Variabele Waterjuffer_Weerribben-Woldlakebos
  • 20210516_Variabele Waterjuffer_Weerribben-Woldlakebos_02

Google Maps test