Zuidelijke Heidelibel

Sympetrum meridionale

        Status: Zeldzaam

        Eerste waarneming: 17-07-2020
        Waarnemingsplaats: Zeewolde

De Zuidelijke Heidelibel (Sympetrum meridionale) is een echte libel (Anisoptera) uit de familie van de korenbouten (Libellulidae). De soort is in Zuid-Europa algemeen en breidt zich naar het noorden uit. In Nederland is hij nog zeer zeldzaam. De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1841 als Libellula meridionalis gepubliceerd door Edmond de S lys Longchamps.

  • 20200717_Zuidelijke Heidelibel_Zeewolde

Google Maps test