Kempense Heidelibel

Sympetrum depressiusculum

        Status: Zeer Zeldzaam

        Eerste waarneming: 15-07-2018
        Waarnemingsplaats: Weeribben

De Kempense Heidelibel (Sympetrum depressiusculum) is een echte libel (Anisoptera) uit de familie van de korenbouten (Libellulidae). Het is de heidelibel met de kleinste verspreiding in Nederland.

  • 20180715_Kempense Heidelibel_Weerribben

Google Maps test