Viervlek

Libellula quadrimaculata

        Status: Algemeen

        Eerste waarneming: 11-06-2006
        Waarnemingsplaats: Fochteloerveen

De Viervlek (Libellula quadrimaculata) is een echte libel uit de familie van de korenbouten (Libellulidae). De viervlek is zowel in Nederland als Belgi vrij algemeen. De soort komt in grote delen van Europa voor behalve in het zuiden van Itali Griekenland IJsland en het Noorden van Noorwegen. Daarnaast komt hij ook in Noord-Amerika voor.

  • 20060611_Viervlek_FV
  • 20180715_Viervlek_Weerribben

Google Maps test