Veenhooibeestje

Coenonympha tullia

        Status: Zeer Zeldzaam

        Eerste waarneming: 05-07-2006
        Waarnemingsplaats: Fochtelo?rveen

Een uiterst zeldzame standvlinder die nog slechts voorkomt op vier plaatsen in Drenthe en Zuidoost-Friesland.

  • 20060705_Veenhooibeestje_Fochteloerveen

Google Maps test