Eikenpage

Favonius quercus

        Status: Vrij Algemeen

        Eerste waarneming: 10-08-2004
        Waarnemingsplaats: Hoge Veluwe

Een vrij schaarse standvlinder die voorkomt op de zandgronden in het binnenland en in de duinen.

  • 20040810_Eikenpage_Hoge Veluwe
  • 20190802_Eikenpage_Bergen

Google Maps test