Groot Dikkopje

Ochlodes sylvanus

        Status: Algemeen

        Eerste waarneming: 28-07-2004
        Waarnemingsplaats: Fochtelo?rveen

Een algemene standvlinder. De soort vliegt op de zand- en veengronden en in grote delen van de duinen. Op de meeste kleigronden ontbreekt hij en op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg is hij wat schaarser.

  • 20040728_Groot Dikkopje_Fochteloerveen

Google Maps test