Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

        Status: Zeldzaam

        Eerste waarneming: 17-07-2019
        Waarnemingsplaats: Berg en Terblijt -Groeve Blom

Een?bedreigde?standvlinder die vooral voorkomt in het oosten van het land (vooral Drenthe, de Veluwe en Zuid-Limburg), in de duinen en op kleigrond schaars. Het verspreidingsbeeld wordt gedeeltelijk vertroebeld door verkeerde determinaties (vaak verwarring met het zwartsprietdikkopje).

  • 20190717_Geelsprietdikkopje_Berg en Terblijt -Groeve Blom

Google Maps test