Rotsvlinder Lasiommata maera
 


16 juni 2024, Rotsvlinder, Triglasvski Narodni Park, Slovenië