Rode Wegslak Arion rufus
 

Eerste waarneming:
  28-05-2021
  Haaksbergerveen

Status:
  Algemeen
  Soort

Taxonomie:
Groep: Ongewervelden  Invertebrata
Klasse: Slakken  Gastropoda
Orde: Landlongslakken  Stylommatophora
Familie: Wegslakken  Arionidae
Soort: Rode Wegslak  Arion rufus

De Rode Wegslak komt voor in West- en Centraal-Europa en als exoot in Noord-Amerika in Brits-Columbia, een provincie van Canada. Waarschijnlijk heeft de bloemen- en fruitexport een rol gespeeld en is de slak meegelift. Op zijn beurt ondervindt deze slak in zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied concurrentie van de Spaanse Wegslak. Deze exoot is algemeen en wijdverspreid, ook in de meeste delen van Nederland. Er is sprake van voedselconcurrentie maar ook van hybridisatie. Het geprefereerde biotoop bestaat uit vochtige loofbossen, gemengde bossen


28 mei 2021, Rode Wegslak, Haaksbergerveen