Glassnijder Brachytron pratense
 

Eerste waarneming:
  16-05-2021
  Weerribben - Woldlakebos

Status:
  Algemeen
  Soort

Taxonomie:
Groep: Ongewervelden  Invertebrata
Klasse: Insecten  Insecta
Orde: Echte Libellen en Juffers  Odonata
Familie: Glazenmakers  Aeshnidae
Soort: Glassnijder  Brachytron pratense

De glassnijder (Brachytron pratense) is een echte libel (Anisoptera) uit de familie van de glazenmakers (Aeshnidae). Het is een kleine, vroeg vliegende glazenmaker die vrij algemeen voorkomt. De hoge dichtheden in de Nederlandse laagveengebieden zijn in internationaal opzicht waardevol. In België is de soort zeer zeldzaam.


16 mei 2021, Glassnijder, Weerribben - Woldlakebos