Mongoolse Pieper Anthus godlewskii
Blyth's Pipit 


 

Eerste waarneming:

  21-01-2007
  Woerden

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Broedt van Zuid-Transbaikal en Oost-Mantsjoerije zuid tot Tibet; overwintert in Indisch subcontinent en in laag aantal langs Perzische Golf.


21 januari 2007, Mongoolse Pieper, Woerden ;-)