Oostelijke Blonde Tapuit Oenanthe melanoleuca
Eastern Black-eared Wheatear 


 

Eerste waarneming:

  15-04-2018
  Texel

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Broedt van Zuid-Italië oost tot in Kaspisch-Zeegebied en Iran; overwintert in Afrika in Sahelzone ten zuiden van Sahara van Mali oostwaarts.


15 april 2018, Oostelijke Blonde Tapuit, Texel