Balkanbaardgrasmus Sylvia cantillans
Eastern Subalpine Warbler 


 

Eerste waarneming:

  30-04-2000
  Maasvlakte

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Ondersoort S c albistriata broedt in uiterst Noordoost-Italië verder zuidelijk langs de Noord-Adriatische kust tot Albanië en oostelijk tot Zuid-Bulgarije, Griekenland, en West-Turkije, tevens in Zuidwest-Roemenië. Ondersoort S c cantillans broedt in het grootste deel van Italië. De soort overwintert in de centrale- en oostelijke Sahelzone, vanaf Oost-Mali oostelijk tot Noordwest-Sudan.


9 oktober 2010, Balkanbaardgrasmus, Texel