- Siberische Braamsluiper Sylvia althaea blythi
Siberian Lesser Whitethroat 


 

Eerste waarneming:

  29-12-2013
  Eemshaven

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Ondersoort

Ondersoort van Humes Braamsluiper - Sylvia althaea - Hume's Whitethroat

Siberische Braamsluiper S a blythi broedt in Siberië van de Ob oostwaarts, zuid tot de noordelijke Altai en oost tot in noordelijk Mongolië, en overwintert zuidelijk in Azië, mogelijk in Arabië of op het Indische Subcontinent.