Steppeklapekster Lanius lahtora pallidirostris
Steppe Grey Shrike 


 

Eerste waarneming:

  28-10-2012
  Texel

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Ondersoort van Aziatische Klapekster - Lanius lahtora - Asian Grey Shrike
Broedt en overwintert van noord-oostelijk Kaspisch-Zeegebied en Afghanistan oost tot in Mongolië overwintert ook in Zuidwest-Azië en Noordoost-Afrika.


28 oktober 2012, Steppeklapekster, Texel