Ruigpootuil Aegolius funereus
Boreal Owl 


 

Eerste waarneming:

  11-04-1999
  Norg

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Soort ('Tengmalm's Owl') broedt van Noorwegen, Wallonië en Frankrijk oostwaarts in Europa en Azië een verwante soort broedt in noordelijk Noord-Amerika ('Boreal Owl' Aegolius richardsoni).


15 maart 2008, Ruigpootuil, Schoonloo