Koningseider Somateria spectabilis
King Eider 


 

Eerste waarneming:

  30-01-1991
  Harlingen

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Broedt langs de noordelijke arctische kusten van Europa, Noord-Amerika en Azië, behalve IJsland en Scandinavië waar mogelijk sporadisch wordt gebroed. In de winter verder zuidelijk tot Noordwest- en Noordoost-Amerika, de eilanden ten noorden van het Verenigd Koninkrijk, IJsland tot het Kamtsjatka-schiereiland, Noordoost-Rusland.


15 april 2008, Koningseider, Texel