Blonde Ruiter Calidris subruficollis
Buff-breasted Sandpiper 


 

Eerste waarneming:

  13-06-1993
  Lauwersmeer

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Broedt in noord-westelijk Noord-Amerika en op Wrangel-eiland, Siberië overwintert in zuidelijk Zuid-Amerika.


12 oktober 2018, Blonde Ruiter, Texel