Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus
Pygmy Cormorant 


 

Eerste waarneming:

  24-01-1999
  Montfoort

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Broedt en overwintert van Zuidoost-Europa (tegenwoordig broedend noordwestelijk tot in Noord-Italië, Oostenrijk, Hongarije en Slowakije) en Midden-Oosten oost tot Kazakhstan.


2 augustus 2021, Dwergaalscholver, Nieuwegein - Polder De Wiers / Klein Vuylcop