Ralreiger Ardeola ralloides
Squacco Heron 


 

Eerste waarneming:

  29-05-2001
  Rammegors

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en Hongarije; deze populaties overwinteren in Afrika.


3 juni 2016, Ralreiger, De Onlanden