Groene Reiger Butorides virescens
Green Heron 


 

Eerste waarneming:

  30-04-2006
  Amsterdam

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Soort

Groene Reiger is een Amerikaanse soort. Er worden vier ondersoorten onderscheiden waarvan de beide noordelijke trekvogels zijn, die als dwaalgasten oceanen oversteken. De oostelijke van de twee, nominaat virescens, broedt van zuidelijk Canada tot in Panama en het wintergebied strekt zich uit van de zuidelijke VS tot in Colombia.


30 april 2006, Groene Reiger, Amsterdam