- Groenlandse Kolgans Anser a flavirostris
Greenland White-fronted Goose 


 

Eerste waarneming:

  16-03-2001
  Breukeleveen - Polder Achteraf

Status:

  Zeer Zeldzaam
  Ondersoort

Ondersoort van Kolgans - Anser albifrons - Greater White-fronted Goose.

Broedt in West-Groenland; overwintert voornamelijk in Ierland, Schotland en Wales.

Mijn eerste waarneming betrof een vogel die in januari 2001 in Polder Arkemheen, Nijkerk, Gelderland werd (gekleur)ringd (EJJ). De vogel werd later in het najaar in Duitsland gezien.


geen images aanwezig