Koekoek Cuculus canorus
Common Cuckoo 


 

Eerste waarneming:

  26-04-1984
  Oostvaardersplassen

Status:

  Vrij Algemeen
  Soort


1 juni 2015, Koekoek, Dwingelderveld