Gierzwaluw Apus apus
Common Swift 


 

Eerste waarneming:

  26-04-1984
  Oostvaardersplassen

Status:

  Algemeen
  Soort


geen images aanwezig