Goudhaan Regulus regulus
Goldcrest 


 

Eerste waarneming:

  03-01-1990
  Roden

Status:

  Algemeen
  Soort

Het Goudhaantje is een broedvogel van gemengd loof- en naaldbos, met een voorkeur voor sparrenbos. Het is een trekvogel, die overwintert in Zuid-Europa. (Bron: Wikipedia)


6 november 2020, Goudhaan, Lauwersmeer