Variabele Waterjuffer

Coenagrion pulchellum -

  Algemeen

Eerste waarneming: 23-05-2007, Kalenberg

De Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) is een juffer uit de familie waterjuffers (Coenagrionidae). Het is in Nederland een van de drie algemeenste zwart-met-blauwe juffers samen met de Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) en de Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella). Op de zandgronden zijn het vooral laatstgenoemde soorten die algemeen zijn. In het laagveen de variabele waterjuffer. In Belgi is het een soort van de rode lijst aangezien Belgi weinig laagveen heeft.

23 mei 2007, Variabele Waterjuffer, Kalenberg

 

  • 20070523_Variabele Waterjuffer_Kalenberg
  • 20180722_Variabele Waterjuffer_Weerribben