Bruin Blauwtje

Aricia agestis -

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 23-08-2006, St-Pietersberg

Een vrij schaarse standvlinder die van oudsher vooral voorkwam in de duinen, en in lagere dichtheden in het westen van het land, het rivierengebied en Zuid-Limburg. Recent heeft deze vlinder zich verder uitgebreid, waardoor hij nu verspreid over grote delen van Nederland voorkomt. Alleen in de drie noordelijke provincies komt hij (nog) minder voor. Overigens zijn de dichtheden in de duinen flink lager dan dertig jaar geleden.

23 augustus 2006, Bruin Blauwtje, Sint Pietersberg

 

  • 20060823_Bruin Blauwtje_St-Pietersberg
  • 20190802_Bruin_Blauwtje_Castricum