Bruin Blauwtje Aricia agestis

Eerste waarneming:

  23-08-2006
  St-Pietersberg

Status:

  Vrij Algemeen
  Soort

Taxonomie

Groep: Ongewervelden  Invertebrata
Klasse: Insecten  Insecta
Orde: Dagvlinders  Lepidoptera
Familie: Blauwtjes  Lycaenidae
Soort: Bruin Blauwtje  Aricia agestis

Een vrij schaarse standvlinder die van oudsher vooral voorkwam in de duinen, en in lagere dichtheden in het westen van het land, het rivierengebied en Zuid-Limburg. Recent heeft deze vlinder zich verder uitgebreid, waardoor hij nu verspreid over grote delen van Nederland voorkomt. Alleen in de drie noordelijke provincies komt hij (nog) minder voor. Overigens zijn de dichtheden in de duinen flink lager dan dertig jaar geleden.

23 augustus 2006, Bruin Blauwtje, Sint Pietersberg

 

  • 20060823_Bruin Blauwtje_St-Pietersberg
  • 20190802_Bruin_Blauwtje_Castricum