Mongoolse Pieper

Anthus godlewskii - Blyth's Pipit

  Zeer Zeldzaam

Eerste waarneming: 21-01-2007, Woerden

Broedt van Zuid-Transbaikal en Oost-Mantsjoerije zuid tot Tibet; overwintert in Indisch subcontinent en in laag aantal langs Perzische Golf.

Waarnemingen

21 januari 2007, Mongoolse Pieper, Woerden ;-)

  • 20070121_Mongoolse pieper_Woerden
  • 20070121_Mongoolse pieper_Woerden_2