Kleine Karekiet

Acrocephalus scirpaceus - Eurasian Reed Warbler

  Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

Waarnemingen

geen images aanwezig