Snor Locustella luscinioides

Eerste waarneming:

  26-04-1984
  Oostvaardersplassen

Status:

  Vrij Algemeen
  Soort

De Snor heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) gering. De grootte van de wereldpopulatie werd in 2004 geschat op 2,1 tot 4,8 miljoen individuen. De Snor gaat in aantal achteruit. Echter, het tempo ligt onder de 30% in tien jaar (minder dan 3,5% per jaar). Om deze redenen staat deze soort als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN. (Bron: Wikipedia)


3 juni 2016, Snor, De Onlanden

  • 20160603_Snor_Onlanden