Kleine Zwartkop

Sylvia melanocephala - Sardinian Warbler

  Zeer Zeldzaam

Eerste waarneming: 10-11-1993, Lauwersmeer

De nominaat S m melanocephala broedt en overwintert in Middellands Zeegebied; alle oostelijke vogels trekken weg maar een deel van de westelijke is standvogel terwijl een aantal wegtrekt tot in noordelijk tropisch Afrika.

Waarnemingen

geen images aanwezig